Juridik

Juridiken är en viktig del av allt som marknadsförare företar sig. I dagens samhälle måste man hålla tungan rätt i mun när man ska utforma en kampanj. En komplex juridisk reklamvärld och vad som är att anse som god sed, etiska regler och branschöverenskommelser måste beaktas samtidigt som budskapet måste komma fram. Nedan finner du såväl branschkod för integritetsskydd vid marknadsföring, mallar för allmänna villkor samt etiska riktlinjer.

Juridisk rådgivning

Om du som är medlem i SWEDMA har konkreta frågor kan du ställa dem direkt till SWEDMAs jurist. Juristen kan hjälpa dig med dina juridiska frågor kring datadriven och riktad kommunikation och därmed undvika eventuella dyra kostnader i efterhand.