NIX adresserat

NIX adresserat är ett spärregister (för privatpersoner) vars syfte är att:

Ge konsumenter möjlighet att göra det känt att de inte vill ta emot reklam via adresserad post, så kallad adresserad direktreklam (ADR).
Ge näringslivet tillgång till ett centralt register över konsumenter som anmält att de inte vill ta emot ADR.
Det är enligt marknadsföringslagen förbjudet för företag att sända ADR till konsumenter vars namn och adress finns i NIX adresserat om inte något av de särskilda undantagen är uppfyllda. Ett av dem är att mottagaren är kund, eller inom viss tid varit kund, hos företaget. Företagare är därför skyldiga att göra en kontroll mot NIX adresserat innan det sänder ut ADR.

Mer information om hur konsumenter kan anmäla sig samt övrig konsumentinformation.

Mer information om hur företag beställer NIX adresserat.

NIX-nämnden

Om du vill anmäla ett företag som du anser bryter mot reglerna för NIX adresserat, tar du kontakt med NIX-nämnden.