Revisorer

Bengt Beergrehn, Finnhammars – auktoriserad revisor

Revisorssuppleant

Katarina Lindholm, Finnhammars – auktoriserad revisor

För kontakt med SWEDMAs revisorer eller revisorssuppleanter, använd webbplatsens kontaktformulär.