Revisorer

Bengt Beergrehn, Finnhammars – auktoriserad revisor

Amanda Undin, Customer Clinic – lekmannarevisor

Revisorssuppleanter

Peter Olofsson, Finnhammars – auktoriserad revisor

För kontakt med SWEDMAs revisorer eller revisorssuppleanter, använd webbplatsens kontaktformulär.