Revisorer

Bengt Beergrehn, Finnhammars – auktoriserad revisor

Amanda Undin, Customer Clinic – lekmannarevisor

Revisorssuppleant

Katarina Lindholm, Finnhammars – auktoriserad revisor

För kontakt med SWEDMAs revisorer eller revisorssuppleanter, använd webbplatsens kontaktformulär.