Vi skapar de bästa marknadsförutsättningarna

SWEDMA skapar bästa möjliga marknadsförutsättningar för sina medlemmar genom att driva opinionsfrågor, verka för självreglering och påverka lagstiftning inom datadriven marknadsföring.

SWEDMA samlar hela värdekedjan och skapar optimala förutsättningar för att arbeta ansvarsfullt med datadriven marknadsföring – och bidra till det som ett enskilt företag inte självt kan uppnå.

Vi verkar för att påverka beslutsfattare för att de ska fatta beslut och genomföra förändringar som är bra och viktiga för våra medlemmar och deras medarbetare.

Vi arbetar med såväl nationella nivå som på EU-nivå och tillsammans med våra systerorganisationer i Europa och vår Europaorganisation FEDMA. Vi är också medlemmar i det globala nätverket för DMAs, GDMA.

Vi är remissinstans för nya lagförslag och vi bidrar med kunskap inom våra olika områden bla som experter i statliga utredningar.