OPINION

Vi skapar bättre marknadsförutsättningar

SWEDMA skapar bästa möjliga marknadsförutsättningar för sina medlemmar genom att driva opinionsfrågor, verka för självreglering och påverka lagstiftning inom datadriven marknadsföring.

SWEDMA samlar hela värdekedjan och skapar optimala förutsättningar för att arbeta ansvarsfullt med datadriven marknadsföring – och bidra till det som ett enskilt företag inte självt kan uppnå.

Vi verkar för att påverka beslutsfattare för att de ska fatta beslut och genomföra förändringar som är bra och viktiga för våra medlemmar och deras medarbetare.

Vi arbetar med såväl nationella nivå som på EU-nivå och tillsammans med våra systerorganisationer i Europa och vår Europaorganisation FEDMA. Vi är också medlemmar i det globala nätverket för DMAs, GDMA.

Vi är remissinstans för nya lagförslag och vi bidrar med kunskap inom våra olika områden bla som experter i statliga utredningar.

Bild på person
Citattecken

Det har aldrig varit så viktigt att samla branschen som nu. Tidigare skapades alla lagar och regler samt praxis i Sverige. Numera skapas alla regler och lagar som påverkar datadriven marknadsföring i Bryssel och utrymmet för svenska tolkningar är mycket begränsat. Sverige är ett liten land i EU, en liten “udda fågel” med vår “Svenska modell” i form av självregleringen som är oerhört viktig för att vi fortsatt ska kunna driva våra affärer. En intresseorganisation som SWEDMA har möjligheter att påverka och bevaka dessa frågor som inget enskilt företag har.

Marie Bratani Olsson, MIGMA