NIX-telefon

NIX-Telefon har två syften:

  • Att göra det möjligt för privatpersoner att på ett enkelt sätt informera försäljare och marknadsförare om att de inte önskar telefonsamtal i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte.
  • Att näringslivet skall ha tillgång till ett centralt register över privatpersoner som anmält att de inte önskar bli kontaktade per telefon i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte.

NIX-Telefon är ett lysande exempel på hur en branschnorm kan bli ett rättesnöre för alla aktörer på marknaden. Enligt Marknadsföringslagen är en marknadsförare skyldig – med vissa undantag – att kontrollera om en privatpersons telefonnummer finns i NIX-Telefon innan samtal i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte rings till denne. Även Internationella Handelskammarens regler kräver att marknadsförare och andra respekterar konsumenters önskan att inte utsättas för viss typ av direktmarknadsföring, t ex telefonförsäljning, genom att använda befintliga preferenssystem (som NIX-Telefon) eller egna interna spärrlistor. NIX-Telefon administreras av en särskild förening som under SWEDMAs ledning bildats av nio branschorganisationer.

Observera att NIX-Telefon gäller endast för privatpersoner som uttryckt att de inte önskar bli kontaktad per telefon i marknadsförings-, försäljnings- eller insamlingssyfte.

Mer information angående NIX-Telefon, inklusive anmälningsförfarande, finns på NIX-Telefons egen hemsida, nixtelefon.org.

NIX-nämnden
Om du vill anmäla ett företag som du anser bryter mot reglerna för NIX-Telefon, tar du kontakt med NIX-nämnden.