MEDLEMMAR FÅR MER

Vad fint att du vill ansluta ditt företag till SWEDMA!
Tillsammans tar vi ansvar för branschens framtid, vi får en starkare röst och har ännu trevligare på vägen.

Alla i värdekedjan på den svenska marknaden inom datadriven marknadsföring kan bli invalda medlemmar i SWEDMA, allt från rådgivande företag (byråer och konsulter), producerande (tech, data och service) till de varumärken och funktioner inom företag som köper dessa tjänster.

Nyttan är att vi samlar hela värdekedjan för att skapa optimala förutsättningar för datadriven marknadsföring, som ett enskilt företag inte själva kan uppnå.

Och skälen till att vara medlem i SWEDMA är många. Tillhörighet, kvalitetsstämpel, auktorisation och juridiskt expertstöd är några av de skäl medlemmarna pekar på. Att vara medlem i SWEDMA är en kvalitetsstämpel, som visar att ditt företag är seriöst. Kunderna kan känna sig trygga i att du är en seriös aktör som arbetar för att upprätthålla förtroendet på marknaden. Som medlem får du även ta del av många olika erbjudanden.

Opinionsbildning
Opinionsbildning

Vi verkar för att påverka beslutsfattare för att de ska fatta beslut och genomföra förändringar som är bra och viktiga för våra medlemmar och deras medarbetare.

Stöd i affärs och etikregler & Branschkod
Stöd i affärs och etikregler & Branschkod

SWEDMA har tagit fram Svensk Branschkod för integritetsskydd vid marknadsföring, Branschkoden syftar till att säkerställa ett ansvarsfullt uppträdande inom det svenska näringslivet genom att ge erforderligt skydd för den personliga integriteten i samband med marknadsföring.

Omvärldsbevakning
Omvärldsbevakning

Vi arbetar med såväl nationella nivå som på EU-nivå och tillsammans med våra systerorganisationer i Europa och vår Europaorganisation FEDMA. Vi är också medlemmar i det globala nätverket för DMAs, GDMA.

Företagsanpassad juridisk rådgivning
Företagsanpassad juridisk rådgivning

Medlemmar i SWEDMA har möjlighet att få hjälp av förbundsjuristen. Ni medlemmar får rådgivning och stöd i frågor som har att göra med lagstiftning, etiska regler eller branschöverenskommelser relaterat till direkt eller datadriven marknadsföring. 

Förmånlig “Byråväljare”
Förmånlig “Byråväljare”

Byråpartners.se rymmer överskådliga presentationer av ett stort antal duktiga kommunikationsbyråer. Med en oöverträffad sökfunktion letar du fram byråer som har rätt profil för just ert företag. RABATT för dig om din byrå vill finnas med.

Seminarier, webbinarier, inspiration & föreläsningar
Seminarier, webbinarier, inspiration & föreläsningar

SWEDMA är en naturlig nod och mötesplats för alla frågor som rör datadriven marknadsföring, såväl för medlemmar som branschen. Syftet är att skapa nätverk och utbyte av idéer, utbilda och inspirera för att omvandla ambition och potential till innovation och konkreta resultat. Som medlem har du alltid rabatt på våra aktiviteter.

Privacy basic utbildning (värde 3000 kr/pers.)
Privacy basic utbildning (värde 3000 kr/pers.)

En grundutbildning inom e-Privacy som alla på företaget får tillgång till utan kostnad.

CRM basic utbildning 50% rabatt (värde 3750 kr/pers.)
CRM basic utbildning 50% rabatt (värde 3750 kr/pers.)

En halvdagsutbildning där vi går “på bredden i CRM världen gällande metod, begrepp och process. Men ej på djupet.

Utbildningscheckar
(värde 2000 kr/år)
Utbildningscheckar (värde 2000 kr/år)

Ytterligare 2000 kr i rabatt att använda på valfri utbildning som SWEDMA genomför.

Synlighet på swedma.se
Synlighet på swedma.se

På swedma.se har du och ditt företag möjlighet att annonsera lediga tjänster, publicera ett erbjudande till andra medlemmar, hitta intressanta erfarenhetsutbyten. Vi presenterar även företaget med logga, kontaktuppgifter och verksamhetsbeskrivning

Nätverksträffar
Nätverksträffar

Vi anordnar kontinuerligt nätverksträffar för olika roller/branscher/intresseområden. Har DU önskemål om ett nätverk – tveka inte att höra av dig. Vill du mötas så är vi säkra på att fler vill det!

Medverkan i SWEDMAS nyhetsbrev & SoMe
Medverkan i SWEDMAS nyhetsbrev & SoMe

Vårt nyhetsbrev innehåller även nyheter och information om våra medlemmar, berätta för oss vad som händer hos er, så får även era medlemsvänner veta det.

Hålla i arrangemang i samarbete med SWEDMA
Hålla i arrangemang i samarbete med SWEDMA

Vi genomför ett stort antal seminarier, webbinarier varje år där du som medlemsföretag erbjuds möjligheten att hålla en aktivitet i syfte att inspirera och utbilda. Presentera ditt företag och visa upp goda konkreta exempel som gett resultat.

Rabatt på skräddarsydd utbildning
Rabatt på skräddarsydd utbildning

Vi utgår utifrån era utmaningar, era KPI:er, ert data och säkerställer att alla hos er får samma grund att stå på och ta vidare internt. Vill du veta mer och få exempel på genomförda utbildningar? hör av dig!

Rabatt på Trygg Databehandling
Rabatt på Trygg Databehandling

Trygg Data – en genomlysning av era behandlingar av personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring. för trygg datahantering. Syftet är att du som företag av en oberoende part gör en genomlysning som påvisar att ni hanterar data ansvarsfullt och att kunder och konsumenter kan känna sig trygga med dig som företag. Vi bjuder SWEDMAS medlemmar på startavgiften, värde 1500 kr.

Bild på person
Citattecken

SWEDMA samlar expertis på området under ett och samma tak, och ser till att informera och sprida information och kunskap inom det här området som blir allt viktigare för alla som jobbar med kommunikation. Om det är något vi kan vara säkra på så är det ju att utvecklingen inte kommer backa utan att intresset för, och utformningen av hur vi kan spara, spåra och använda persondata bara kommer att öka – och här gör SWEDMA ett fantastiskt jobb med att informera och inspirera svenska företag att göra rätt.

Annika Grumert Klang, VD/CEO, Oculos

Vi har valt en medlemsmodell efter storlek på företag så att det skall vara enkelt att bli och vara medlem. Ett medlemskap hos SWEDMA är inte personligt. Alla som arbetar på ditt företag kan ta del av medlemskapet. Vi har tre nivåer av medlemskap*:

Corporate > 100 st anställda
SMB 3-99 anställda
SOHO 1-2 anställda

Fyll i nedanstående ansökan för att bli medlem. I vår integritetspolicy kan du läsa hur vi hanterar dina uppgifter.