Svensk branschkod för integritetsskydd vid marknadsföring

Som en seriös marknadsaktör och företrädare för branschen för datadriven marknadsföring har SWEDMA tagit fram Svensk Branschkod för integritetsskydd vid marknadsföring, se samlingsdokument nedan. Branschkoden syftar till att säkerställa ett ansvarsfullt uppträdande inom det svenska näringslivet genom att ge erforderligt skydd för den personliga integriteten i samband med marknadsföring. Branschkoden omfattar marknadsföring riktad till konsumenter (B2C) och är ett samlat dokument och ersätter de tidigare branschreglerna.

Branschkoden ska ge vägledning för integritetsskydd vid marknadsföring och behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål utifrån de krav som ställs. Branschkoden ska vidare främja en enhetlig tillämpning av dessa regler.

För efterlevnaden av Branschkoden svarar NIX-nämnden.

Branschkoden har fastställts genom beslut av styrelsen för SWEDMA. Koden revideras årligen samt vid behov.

Branschkoden utgör god affärssed i Sverige.

Branschkoden är näringslivets tolkning av regelverket men det kan hända att respektive tillsynsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten, Konsumentverket/KO eller Post- och Telestyrelsen) eller domstol i vissa fall kan göra en annan bedömning.

Svensk Branschkod för integritetsskydd och marknadsföring (Branschkoden) är ett konsoliderat dokument som ersätter de tidigare branschreglerna från 1998 ”Regler för användning av personuppgifter m.m. vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings, medlemsvärvningsändamål och liknande” samt ”Etiska regler för adresserad direktreklam (ADR)” respektive ”Etiska regler för oadresserad direktreklam (ODR)”, båda från 2012.

Branschkod Personlig integritet och marknadsföring_ver 1.3