NIX-nämnden

NIX-nämnden är näringslivets instans för att se till att dina personuppgifter används på ett ansvarsfullt sätt i marknadsföring. Självreglering är ett viktigt verktyg för att upprätthålla förtroendet för svensk marknadsföring. NIX-nämnden utlåtanden lägger grunden för god affärssed inom riktad marknadsföring mot konsumenter.

Som konsument kan du vända dig NIX-nämnden om ett företag har stört din integritet genom att kontakta dig fast de inte borde. Kanske har de ringt eller sms:at trots att de inte får – eller använt data om dig på ett sätt som inte känns bra. Då kan du göra en anmälan på NIX-nämndens hemsida.

Läs mer om NIX-nämnden på deras webbplats.