RÅDGIVNING

Rådgivning

Swedma bidrar till att medlemmarna får bästa effekt av sina investeringar inom datadriven marknadsföring. Vi hjälper våra medlemsföretag med rådgivning hur man får och bör arbeta ansvarfullt i sin kommunikation.

I medlemskapet ingår juridisk rådgivning, se under Fråga juristen.

Nedan finner du tips från både juristens och marknadsförarens perspektiv hur du skall hantera din data vid marknadsföring och försäljning.

Sex tips från förbundsjuristen

 • Vilka kunddata sitter företaget på? Spara bara det du verkligen behöver för verksamheten – radera resten.
 • Var finns företagets data? Om den ligger utanför EU så bör ni ta hem datan, alternativt studera undantaget i GDPR noggrant.
 • Har ni laglig grund för den insamlade datan? Har företaget exempelvis samtycke? Finns det ett berättigat intresse?
 • Fråga uppdragsgivarna om de har koll på GDPR. Den nya lagen ställer högre krav på kunskap kring regelverket hos de som behandlar data för andras räkning än vad PUL gjorde.
 • Företaget måste säkerställa att ni kan informera de som berörs om att ni behandlar deras data. Det är en lång rad saker som man ska kunna informera om.
 • Se till att ha en bra it-säkerhet. Stora företag kan behöva tillämpa en behörighetspolicy där endast vissa personer kommer åt uppgifterna. På mindre företag bör alla ha koll.

Sex tips från marknadsföraren

 • Få med organisationen – Genom att ha ett inkluderande arbetssätt engageras hela din organisation i arbetet. Detta säkrar i sin tur att alla arbetar efter samma strategi och gemensamma mål, vilket är en förutsättning för att optimera resurser och maximera resultat.
 • Ha en plan för datainsamlingen – Samla bara på er den data som kommer att användas. Detta kommer att göra alla integrationer betydligt lättare och mer överskådligt. Det går alltid att bygga på allt eftersom.
 • Identifiera segment och kundresor – säkerställ att du skapar upplevd värde för din kund med rätt innehåll i rätt tid. Tänk bara på att inte låsa in sin kund i ett segment så att du kan förflytta kunderna till nya segment i takt med att relationen utvecklas.
 • Integrera stegvis – Säkerställ kvaliteten på din data innan du tar nästa steg. Det är lätt att vilja för mycket för snabbt. Se till att ha en god överblick över vilka system som behandlar data om dina kunder och välj därefter ut vilka integrationer som är prioriterade för att utveckla kunden och kundresan.
 • Våga misslyckas – Det handlar om att testa, analysera, kör/gör om. Att övergå till en databaserad modell är även i början rätt arbets- och budgetdrygt. Det här på grund av att det finns mycket som ska testat, många hypoteser att spräcka och områden att utforska. Men det kommer att skapa effektivitet och lönsamhet
 • Automatisera flöden – När du testat och fått insikter som bekräftar att ni uppnår era syften med just den kommunikationen eller flödet, automatisera och gå på nästa flöde.