Rådgivning

Swedma bidrar till att medlemmarna får bästa effekt av sina investeringar inom datadriven marknadsföring. Vi hjälper våra medlemsföretag med rådgivning hur man får och bör arbeta ansvarfullt i sin kommunikation.

I medlemskapet ingår juridisk rådgivning, se under Fråga juristen.

Nedan finner du tips från juristen hur du skall hantera din data vid marknadsföring och försäljning.

Sex tips från förbundsjuristen

  • Vilka kunddata sitter företaget på? Spara bara det du verkligen behöver för verksamheten – radera resten.
  • Var finns företagets data? Om den ligger utanför EU så bör ni ta hem datan, alternativt studera undantaget i GDPR noggrant.
  • Har ni laglig grund för den insamlade datan? Har företaget exempelvis samtycke? Finns det ett berättigat intresse?
  • Fråga uppdragsgivarna om de har koll på GDPR. Den nya lagen ställer högre krav på kunskap kring regelverket hos de som behandlar data för andras räkning än vad PUL gjorde.
  • Företaget måste säkerställa att ni kan informera de som berörs om att ni behandlar deras data. Det är en lång rad saker som man ska kunna informera om.
  • Se till att ha en bra it-säkerhet. Stora företag kan behöva tillämpa en behörighetspolicy där endast vissa personer kommer åt uppgifterna. På mindre företag bör alla ha koll.