Remissyttrande

SWEDMA är ofta anlitad som remissinstans till regeringen, över statliga utredningar och myndighetsutredningar. Det handlar om alla de frågor som har betydelse för medieföretagen – allt från regler för data och kommunikation, marknadsföring, tryck- och yttrandefrihet och upphovsrätt.

Frågor?

Om du som är medlem i SWEDMA har konkreta frågor om ett remissyttrande kan du ställa dem direkt till SWEDMAs jurist.