Vad är CommToAct? Våren 2022 startade Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM), IAB Sverige och Sveriges Mediebyråer ett gemensamt initiativ för att bidra till FNs globala mål för en bättre värld och 2024 gick även Sveriges Kommunikatörer och SWEDMA med som initiativtagare. ​

Namnet på initiativet, CommToAct, kommer av att vi vet att marknadskommunikation är en viktig del i förflyttningen till ett mer hållbart samhälle som vi vill kunna verka och leva i.​

CommToAct består av två initiativ, Planet och People, som drivs med egna kommittéer och arbetsgrupper. Vi vill tillsammans med våra medlemmar och samarbetspartners skapa förutsättningar för att bidra till några av hållbarhetsmålen genom att själva bidra men även genom påverkansarbete mot makthavare.

Varför SWEDMA valt att ansluta
Som branschorganisation för digital marknadsföring och kommunikation ser vi hållbarhet som en av de viktigaste frågorna vi står inför idag. Vi har redan hållbarhet på agendan när det gäller hållbar kommunikation utifrån ett ansvarsperspektiv. Vi behöver säkerställa att vi kommunicerar ansvarsfullt så att vi även i framtiden för att även i framtiden har bra möjligheter och förutsättningar att kommunicera med kunder och marknaden. CommToAct ser vi som en jättebra plattform för att samordna och förstärka hållbarhetsarbetet från ännu fler aspekter.
 
EU-stödet är en viktig validering av initiativet
Att CommToAct har beviljats EU-stöd är en tydlig validering av initiativets betydelse och potential. Vi ser fram emot att delta i den omfattande kartläggning av kunskapsbehovet inom branschen som kommer att genomföras med EU-finansiering.
 
SWEDMA ser fram emot ett aktivt engagemang i CommToAct
SWEDMA är övertygade om att CommToAct kan spela en avgörande roll för att driva hållbarhetsfrågor i marknads- och kommunikationsbranschen. Detta arbete behöver ske tillsammans med våra medlemmar och vi hoppas på ett stort intresse och engagemang.

Vill du som medlem i SWEDMA ansluta? Vi välkomnar våra medlemmar att engagera sig i initiativet och vara med på resan mot en hållbar framtid. Kontakta oss på annette.tannerfeldt@swedma.se för att få reda på hur du och ditt företag eller organisation kan engagera sig och ansluta.

Planet

Konsumenter tycker att reklam och kommunikation har en viktig roll för att skapa beteendeförändringar som påskyndar klimatomställningen. Genom att utnyttja kraften bakom kommunikationen kan vi bli en del av lösningen! Läs mer om planet här.

People

Ett initiativ för att kroka arm – byråer, marknadsavdelningar, publicister och techplattformar – för att öka medvetenheten om social hållbarhet hos oss alla. Läs mer om people här.


Det senaste om CommToAct