14 juni 2024

CommToAct People lanserar tre guider för att stärka mångfald och psykisk hälsa inom kommunikationsbranschen

CommToAct People presenterar tre guider som syftar till att främja mångfald, inkluderande kommunikation och psykisk hälsa inom branschen. Två av guiderna som handlar om att stärka mångfalden i branschen lanserades i maj och nu adderas en tredje som fokuserar på psykisk ohälsa.  

”Syftet med CommToAct People är att samla alla inom marknad och kommunikation bakom en gemensam ambition: Bidra till en mer hållbar, inkluderande och attraktiv bransch. Vi vill skapa verklig förändring genom att arbeta tillsammans och fokusera på konkreta åtgärder inom de områden vi adresserat” säger verksamhetsansvarig Karin Grohman

Här är en sammanfattning av de tre guiderna: 

1. Snabbguide – rekrytera på potential istället för magkänsla 

Guiden visar arbetsgivare hur de kan skapa en bättre rekryteringsprocess som fokuserar på kandidaters potential, snarare än magkänsla. Genom att bedöma kandidater utifrån kompetens och erfarenheter, utan hänsyn till ålder, etnicitet, kön, sexuell läggning eller eventuella funktionshinder, kan arbetsgivare bygga mer mångfaldiga team. Guiden erbjuder konkreta steg och råd för att säkerställa en rättvis och inkluderande rekryteringsprocess. 

Läs & ladda ner 

2. Medieguide för inkluderande kommunikation 

Guiden stödjer mediestrategier och annonsörer i att skapa medieplaner som representerar dagens samhälle. Med praktiska råd om hur man kan främja mångfald och inkludering i medielandskapet hjälper guiden företag att säkerställa att olika röster synliggörs och får komma till tals. Rätt medieval kan inte bara nå en bredare publik utan också bidra till att forma ett medielandskap som är mer inkluderande och representativt. 

Läs & ladda ner 

3. Omtänksamhet ger lönsamhet – en kraftsamling för att hantera psykisk ohälsa i branschen 

Den tredje guiden adresserar den utbredda psykiska ohälsan inom kommunikationsbranschen. Guiden erbjuder konkreta förslag för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen och betonar vikten av att skapa en arbetsmiljö där medarbetare känner sig trygga och stöttade. Guiden identifierar fem nyckelfaktorer som definierats som antingen riskfaktorer eller friskfaktorer beroende på hur bra vi agerar på dem och som alla påverkar psykisk hälsa. I sammanställningen ger vi även tips och verktyg för att hantera dessa faktorer effektivt. 

Läs & ladda ner 

CommToAct People är en kollektiv insats för att främja social hållbarhet inom kommunikationsbranschen. Genom samarbete och delning av bästa praxis, arbetar vi för att skapa en arbetsmiljö som främjar både psykisk hälsa och mångfald. Vårt mål är att förbättra arbetsmiljön för våra kollegor och samtidigt skapa mer effektiv och engagerande kommunikation som speglar samhällets mångfald. 

”Vi ser det som vårt ansvar att adressera de utmaningar som många inom vår bransch möter” säger Hanna Riberdahl, VD på Sveriges Annonsörer. “Utmaningarna är komplexa och tar tid att lösa, vi tror det sker bäst genom samverkan. Genom att lansera dessa guider hoppas vi kunna ge våra kollegor ett par konkreta verktyg de behöver för att främja en sund arbetsmiljö och skapa inkluderande kommunikation. Vi vill rikta ett stort tack till alla som har varit med och arbetat fram denna vägledning. Det är en början och ett första steg i att skapa en mer socialt hållbar bransch. Till hösten släpps även ett antal “best case“ för att visa hur andra jobbar med ämnet och för att inspirera till fortsatt arbete”.

För mer information och för att ladda ner guiderna, besök commtoact.se/people

För mer information kontakta: 

Karin Grohman, Verksamhetsansvarig CommToAct 
0761-80 55 13 
karin.grohman@commtoact.se 

Om CommToAct People 
CommToAct People är en sammanslutning av byråer, marknadsavdelningar, publicister och techplattformar som tillsammans arbetar för att skapa verklig förändring inom kommunikationsbranschen genom att fokusera på konkreta åtgärder för social hållbarhet. Vi tror på kraften i gemensamt ansvarstagande och är övertygade om att vi genom vårt samarbete kan göra verklig skillnad. 

Genom att sprida detta pressmeddelande vill CommToAct People inspirera och uppmuntra fler aktörer inom kommunikationsbranschen att ta del av och använda sig av de nya guiderna för att tillsammans skapa en mer hållbar och inkluderande framtid. 

Alla artiklar