02 maj 2024

CommToAct lanserar CommToAct People med fokus på social hållbarhet inom marknads- och kommunikationsbranschen.

Nu lanseras CommToAct People, en sammanslutning av ledande byråer, marknadsavdelningar, publicister och tech plattformar som strävar efter att göra verklig skillnad inom marknads- och kommunikationsbranschen. Genom att sätta fokus på viktiga frågor som psykisk ohälsa i branschen samt den fortsatta bristen på mångfald, jämlikhet och inkludering vill man skapa en mer hållbar och attraktiv bransch. CommToAct, det gemensamma initiativet för att driva hållbarhetsfrågor relevanta för marknads- och kommunikationsbranschen vill sätta fokus på frågor som är stora utmaningar idag, psykisk ohälsa i branschen samt den fortsatta bristen på mångfald, jämlikhet och inkludering.

”Att vi arbetar aktivt för att vända trenden med en ökande psykisk ohälsa i samhället är centralt för individen, branschen och samhället i stort. Därför kändes det självklart för mig att engagera mig i CommToAct. Vi ser tydligt att kommunikationsbranchen är en bransch som är särskilt drabbad av den psykiska ohälsan – vi behöver agera nu för att vända trenden. Med rätt insatser i rätt tid finns det väldigt stora möjliga vinster för både individer och företag att göra”, säger Stina Liljekvist, Chef Strategisk Kommunikation & Marknad, Skandia.

I dagens samhälle är det viktigare än någonsin att adressera de utmaningar som många inom vår bransch möter när det gäller psykisk ohälsa. Enligt flera oberoende rapporter ökar antalet människor som drabbas av stress, utbrändhet och andra former av psykisk ohälsa inom marknad och kommunikationsyrket. CommToAct People erbjuder nu en plattform som innehåller fakta, verktyg och vägledning för att främja en sund arbetsmiljö och förhindra negativa konsekvenser av stress och press för våra kollegor.

En central del av vårt arbete är också att främja inkluderande kommunikation och mångfald inom branschen. Vi förstår vikten av att reflektera samhällets faktiska mångfald i vår kommunikation och marknadsföring. Genom att inkludera olika perspektiv och erfarenheter – såsom etnicitet, kön, ålder och funktionsvariationer – strävar vi efter att bryta stereotyper och skapa en mer inkluderande och representativ kommunikation. Genom detta ökar inte bara vår trovärdighet och relevans som bransch, utan även affärsnyttan genom att attrahera en bredare och mer diversifierad kundbas.

”Det är vårt ansvar att inte bara skapa innehåll som återspeglar dagens samhälle, utan att det också visas i medier som är mångsidiga och inkluderande. Ett viktigt verktyg som vi nu lanserar på hemsidan är vår Medieguide för inkluderande kommunikation, en viktig del för att skapa ett mer mångsidigt medie-ekosystem.”, säger Karin Grohman, Verksamhetsansvarig, CommToAct.

Vår drivkraft är att förbättra arbetsmiljön för våra kollegor samtidigt som vi skapar kommunikation som är effektiv, engagerande och inkluderande. Genom att aktivt arbeta med dessa fokusområden strävar vi efter att göra marknads- och kommunikationsbranschen inte bara mer hållbar, utan också mer lönsam och mänsklig.

Om CommToAct
Den 4 maj 2023 lanserades initiativet CommToAct av Sveriges Annonsörer, Sveriges
Kommunikationsbyråer, IAB Sverige och Sveriges Mediebyråer. Namnet grundar sig i att
kommunikation är en viktig del i förflyttningen till ett mer hållbart samhälle, och syftar till att hitta gemensamma lösningar för marknadsförare och kommunikatörer. Initiativet CommToAct består av två delar, Planet och People som drivs med egna kommittéer och arbetsgrupper. 2024 anslöt även branschorganisationerna Sveriges Kommunikatörer och SWEDMA till initiativet. CommToAct är tillgängligt för medlemmar i Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, IAB Sverige, Sveriges Mediebyråer, Sveriges Kommunikatörer och SWEDMA. Läs gärna mer på CommToAct:s hemsida.

För mer information och för att ta del av inspiration och verktyg, besök CommToActs hemsida För mer information, vänligen kontakta:

Karin Grohman
Verksamhetsansvarig, CommToAct
karin.grohman@commtoact.se
0761-80 55 13

Alla artiklar