Nej tack till reklam

De hushåll som inte vill ha oadresserad direktreklam kan tacka nej genom att sätta upp en skylt på dörren med texten ”Nej tack, ingen reklam” eller liknande. En skylt med den innebörden betyder att du som bor där i lagens mening tydligt har motsatt dig att få oadresserad reklam vilket den som delar ut den är skyldig att respektera. Det är endast reklam som omfattas – inte s.k. gratistidningar.

SWEDMA arbetar för en sund och rimlig balans mellan yttrandefrihet och integritetsskydd på marknaden. SWEDMA har, som ett led i det, sedan länge haft en överenskommelse med Konsumentverket för att möjliggöra för konsumenter att på ett enkelt sätt kunna tacka nej till oadresserad reklam. Det har lett till att skyltar med texten “Nej tack till reklam” i lagens mening utgör ett exempel på hur du som konsument kan tacka nej.

NIX-nämnden

Om du vill anmäla ett företag som du anser bryter mot bestämmelsen om ”Nej tack till reklam”, tar du kontakt med NIX-nämnden.