CERTIFIERA MED TRYGG DATA

Trygg data

NYHET! – Swedma Certifiering för integritetsskydd vid marknadsföring

Vi lever i en tid där tillgången till data är central för många företag. Kunder och konsumenter efterfrågar såväl personliga som skräddarsydda lösningar samtidigt som det finns en oro hos enskilda konsumenter för vad som händer med deras personuppgifter. För att möta den risken finns ett behov hos företagen att på ett enkelt sätt kunna visa för besökare och potentiella kunder att de hanterar data på tryggt och ansvarsfullt sätt.

Därför lanserar SWEDMA, som branschorganisation och oberoende part, nu certifieringen Trygg Data – en garanti för trygg datahantering. Syftet är att du som företag genom certifiering från oberoende part kan visa att du hanterar data ansvarsfullt och att kunder och konsumenter kan känna sig trygga med dig som företag.

Lyssna på varför Kombispel/Nordic Lottery valt att certifiera sig med Trygg Data:

Trygg data

Trygg Data är en certifiering där en oberoende part granskar och certifierar ditt bolags hantering av persondata i försäljning och marknadsföring. Syftet är att du får ett bevis som sedan kan användas i din marknadsföring. Med certifieringen visar du marknaden att du är en seriös aktör som hanterar data på ett ansvarsfullt sätt

Krav

För att erhålla Trygg Data Certifieringen krävs att ditt företag är medlem i Swedma och behandlar personuppgifter ansvarsfullt och med särskild vikt på öppenhet och transparens. Det innebär att du berättar vad du gör och varför eller om du t.ex. delar uppgifterna vidare. Ditt företag ska kunna redogöra för hur ni behandlar data och personuppgifter, hur ni informerar om behandling av data och hur länge ni sparar information. Ni ska också kunna redogöra för hur ni arbetar med rättigheter, för er säkerhetsnivå samt era kommunikationsvägar. Du ska också ge privatpersoner möjlighet att tacka nej till riktad kommunikation.

Ansök om Trygg Data Certifiering

Swedma granskar ansökande företag och godkänner de som uppfyller kraven genom att dela ut certifikatet Trygg Data. Därefter sker löpande kontroller av både villkor och rutiner.

Du ansöker om Trygg Data genom att fylla i ett enkelt formulär nedan. Du kan också bifoga material genom att mejla direkt till direkt@swedma.se. Ange organisationsnummer som ämnesrad.

Certifieringen kostar 1.500:- i ansökningsavgift* och därefter från 7.500:- per kalenderår. Priserna är exklusive moms.

*Är du medlem i SWEDMA bjuder vi på ansökningsavgiften.