TRYGG DATA

NYHET! Trygg Data för integritetsskydd vid marknadsföring

Vi lever i en tid där tillgången till data är central för många företag. Kunder och konsumenter efterfrågar såväl personliga som skräddarsydda lösningar samtidigt som det finns en oro hos enskilda konsumenter för vad som händer med deras personuppgifter. För att möta den risken finns ett behov hos företagen att på ett enkelt sätt kunna visa för besökare och potentiella kunder att de hanterar data på tryggt och ansvarsfullt sätt.

Därför lanserar SWEDMA, som branschorganisation och oberoende part, nu Trygg Data – en genomlysning av era processer för trygg datahantering. Syftet är att du som företag, från oberoende part kan påvisa att du hanterar data ansvarsfullt och att kunder och konsumenter kan känna sig trygga med dig som företag.

Lyssna på varför Kombispel/Nordic Lottery valt Trygg Data:

Trygg Data

Trygg Data är en stämpel där en oberoende part granskar era processer för ditt bolags hantering av persondata i försäljning och marknadsföring. Syftet är att du får ett bevis som sedan kan användas i din marknadsföring. Med Trygg Data visar du marknaden att du är en seriös aktör som har processer på plats för att hantera persondata på ett ansvarsfullt sätt

Krav

För att erhålla Trygg Data krävs att ditt företag är medlem i Swedma och behandlar personuppgifter ansvarsfullt och med särskild vikt på öppenhet och transparens. Det innebär att du berättar vad du gör och varför eller om du t.ex. delar uppgifterna vidare. Ditt företag ska kunna redogöra för hur ni behandlar data och personuppgifter, hur ni informerar om behandling av data och hur länge ni sparar information. Ni ska också kunna redogöra för hur ni arbetar med rättigheter, för er säkerhetsnivå samt era kommunikationsvägar. Du ska också ge privatpersoner möjlighet att tacka nej till riktad kommunikation.

Ansök om Trygg Data

Swedma granskar ansökande företag och godkänner de som uppfyller kraven genom att dela ut stämpeln Trygg Data. Därefter sker löpande kontroller av både villkor och rutiner.

Du ansöker om Trygg Data genom att fylla i ett enkelt formulär nedan. Du kan också bifoga material genom att mejla direkt till direkt@swedma.se. Ange organisationsnummer som ämnesrad.

Genomlysningen kostar 1.500:- i startavgift* och därefter från 7.500:- per kalenderår. Priserna är exklusive moms.

*Är du medlem i SWEDMA bjuder vi på startavgiften.