SWEDMAs valberedning

Ordförande:

Christel Hedin, Miltton Insight, 073-247 55 04

Ledamöter:

Oskar Klingberg, 073-511 11 18
Jörgen Sandahl. Santander Consumer Bank, 070-967 09 63
Susanne Svensson (adjungerad), Lärarfortbildning, 073-241 60 62