• Event
  • / Webinar: Vad är digital tillgänglighet och varför ska du vara digitalt tillgänglig?

Webinar: Vad är digital tillgänglighet och varför ska du vara digitalt tillgänglig?

Datum: 8 november 2023
Tid: 09:00-10:00
Digital check-in från 08:45

Ökad lönsamhet, slippa betala böter eller helt enkelt ”the right thing to do”

Tre olika perspektiv på varför du ska prioritera digital tillgänglighet i din verksamhet och varför du ska påbörja och genomföra er tillgänglighetsresa.

Du får en inspirerande introduktion med en blandning av allvar och humor till ett område som växer snabbt i vårt samhälle nu på grund av de lagstiftningar som är beslutade. Du får tips om hur du kan börja arbetet för att snabbt göra quick wins i din tillgänglighetsresa.

Kort om företaget

Funka är marknadsledande inom digital tillgänglighet. Vår unika kompetens bottnar i många års egen forskning, praktiskt arbete och nära relation till användarna. Våra experter har ledande roller i utformningen av EU-lagstiftning och internationella standarder – vi har sedan många år bidragit till de lagar och regler som gäller idag. Genom att utgå från att alla människor har olika förmågor så verkar Funka för ett inkluderande samhälle där digital tillgänglighet är en självklarhet för alla. Med vår kunskap och erfarenhet av förändringsledning har vi hjälpt hundratals organisationer att uppnå en högre nivå av digital tillgänglighet.


Bild huvudföreläsare

Lennart Engelhardt

grundare och VD för managementbolaget Funka som är experter inom området digital tillgänglighet. Funka är med över 20 års erfarenhet en av de globala ledarna och delade i oktober för första gången ut priset Funka Digital Inclusion Award tillsammans med DI och Market. Lennart kommer med allvar och humor berätta om vad digital tillgänglighet är och på 45 minuter ge dig en bild av läget, berätta hur ni kan ta till vara på de intäktsmöjligheter som detta skapar och samtidigt ge inspel på hur ni kan slippa böter.

Datum & tid:

Datum: 8 november 2023
Tid: 09:00-10:00
Digital check-in från 08:45

Plats:

Digitalt via Microsoft Teams

Pris exkl moms:

Gratis för medlemmar i SWEDMA

Gratis för övriga

Sista anmälningsdag:

6 november

Övrigt:

Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan person. Se även Villkor för anmälan till SWEDMAs arrangemang.

Till anmälanBli medlem