• Event
  • / Webinar: Så väcker du de känslor som ger lönsam försäljning och ett starkare varumärke.

Webinar: Så väcker du de känslor som ger lönsam försäljning och ett starkare varumärke.

Datum: 8 mars 2023
Tid: 08:45-10:00
Var: Microsoft Teams

Välkommen till ett webinar med Moodescores.

Webinariet består av följande delar:

  • Vilka egenskaper måste kommunikation ha för att påverka sin mottagare emotionellt. 
  • Vad ska man fylla sin kommunikation med för att den ska lyckas påverka.
  • Konkret Case från en nordisk aktör.

Kort om företaget

Moodscores är ett svenskt företag som mäter vilka känslor mottagare uppfattar i mötet med all typ av kommunikation. Insikterna kan användas för att förstå kommunikationens effekt, förbättra möjligheterna att skapa resultat genom påverkan. Genom att förstå vilka känslor som väcks i de ögonblick, kommunikationen når fram får marknadsförare ytterligare ett verktyg att förbättra sin kommunikation och göra den mer välkommen och säljande. 


Bild huvudföreläsare

Fredrik Wallner

Fredrik Wallner är kommunikationskonsult och en av tre grundare av bolaget Moodscores. Han har en bakgrund på Microsoft där han arbetat med marknadsföring och kommunikation. Fredriks intresse av att förstå mer om vilka egenskaper i kommunikation som skapar påverkan har varit en drivkraft i skapandet av tjänsten Moodscores som på en snabbt, enkelt och billigt sätt kan mäta kommunikationens förmåga att påverka sin mottagare.

Bild huvudföreläsare

Claes Tell

Claes Tell är ordförande i Moodscores och en av grundarna. Hans bakgrund är intraprenörens inom bank och finans där han varit verksam i tillblivelsen av Nordea. Passion för affärsutveckling och marknadskommunikation har varit en ledstjärna. 2010 utsågs han till årets marknadschef av resumé. Vid sidan av Moodscores arbetar han idag med att coacha entreprenörer och företag med tillväxtambitioner.

Datum & tid:

Datum: 8 mars 2023
Tid: 08:45-10:00
Var: Microsoft Teams

Plats:

Digitalt via Microsoft Teams

Pris exkl moms:

Gratis för medlemmar i SWEDMA

Gratis för övriga

Sista anmälningsdag:

6 mars

Övrigt:

Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan person. Se även Villkor för anmälan till SWEDMAs arrangemang.

Till anmälanBli medlem