• Event
  • / Webinar: Martech-rapporten 2023

Webinar: Martech-rapporten 2023

Datum: 5 september 2023
Tid: 09:00-10:00
Var: Digitalt via Quickchannel

Den Europeiska Martech-rapporten 2023 har nu äntligen publicerats! Var med oss på ett digitalt event för att ta del av de senaste insikterna och lärdomarna inom martech-området.

Varje år intervjuas inflytelserika personer eller företag om deras insikter och lärdomar inom Martech-området.

Under presentationen kommer vi att behandla följande ämnen:

  1. Framgång inom Martech – Vikten av alla fyra dimensioner
  2. Martech gjort på rätt sätt – Nycklar till framgång
  3. Stora skillnader i självskattning per marknad
  4. Utvecklingen jämfört med tidigare rapporter
  5. Brist på Martech-kompetens inom alla marknader
  6. Trots hypen kämpar 1 av 3 med att hitta värdet av AI

Denna rapport har utvecklats för sjätte året i rad. Rapporten bygger på över 2200+ intervjuer med yrkesverksamma som är involverade i, har inflytande över eller beslutanderätt i Martech-frågor inom sina organisationer. Rapporten fokuserar på aktuella utmaningar, hinder och möjligheter inom Martech-området. Enkäten och datainsamlingen har noggrant utformats genom workshops och intervjuer med ett rådgivande advisory-board bestående av experter inom Martech.

Datum & tid:

Datum: 5 september 2023
Tid: 09:00-10:00
Var: Digitalt via Quickchannel

Plats:

Digitalt via Quickchannel

Pris exkl moms:

Gratis för medlemmar i SWEDMA

Gratis för övriga

Sista anmälningsdag:

3 september

Övrigt:

Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan person. Se även Villkor för anmälan till SWEDMAs arrangemang.

Till anmälanBli medlem