• Event
  • / Webinar: Hur kan du få en heltäckande bild av marknadsföringens effekter?

Webinar: Hur kan du få en heltäckande bild av marknadsföringens effekter?

Datum: 10 november 2021
Tid: 09:00-10:00
Digital fika från 08:45

MMM, Marketing Mix Modelling, Sales Modelling, Ekonometrisk modellering, etc – kärt barn har många namn. Modellering har utvecklats till det mest tillförlitliga sättet att mäta hur effektivt annonsering och medieinvesteringar driver försäljning. Den så kallade ”Cookie-döden” understryker detta ytterligare.

En möjlig fallgrop i modelleringsarbetet är att man bara fångar de mest uppenbara effekterna, dvs de direkta effekterna på försäljning. För att få en heltäckande bild måste man täcka även de mer indirekta och långsiktiga effekterna, där varumärkets drivs av mediainvesteringar, och varumärket i sin tur driver försäljning på längre sikt.

Webinariet kommer handla om hur Nepa tar sig an de här frågorna hos Nordens största medieköpare, och hur man skapar en heltäckande bild av reklamens inverkan på försäljning. Inkluderat i detta kommer vara en diskussion kring konceptet ”baslinjeförsäljning”, och en unik metod för att modellera mediainvesteringars effekter på densamma.


Kort om företaget

Nepa är ett market research och analysföretag grundat 2006 baserat i Stockholm med kontor i Finland, Danmark, England, USA och Indien, med ca 270 medarbetare. Nepas fokus ligger i att med olika typer av research och analysmetoder hjälpa sina kunder att bygga effektiv kommunikation och starka varumärken som driver försäljning. Nepa har sedan grundandet arbetat med är kontinuerlig varumärkestracking, ett område där man idag analyserar ett 60-tal marknader världen runt, för en mängd olika branscher, och som man använder i analysen av mediainvesteringars effekter. Nepa är representerade i SWEDMA:s styrelse via Lars Pahlman, Sverigechef på Nepa.


Bild huvudföreläsare

Kalle Backlund

Kalle Backlund är ansvarig för Nepas Marketing Mix Modelling-erbjudande, och har en bred och djup erfarenhet från market research- såväl som analysvärlden.

Datum & tid:

Datum: 10 november 2021
Tid: 09:00-10:00
Digital fika från 08:45

Plats:

Microsoft Teams

Pris exkl moms:

Gratis för medlemmar i SWEDMA

Gratis för övriga

Sista anmälningsdag:

8 november

Övrigt:

Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan person. Se även Villkor för anmälan till SWEDMAs arrangemang.

Till anmälanBli medlem