• Event
  • / Webinar: Att gå från informatör till påverkare

Webinar: Att gå från informatör till påverkare

Datum: 3 februari 2021
Tid: 9.00–10.00
Digitalt mingel från 8.45

Alla kan vi de fina buzzworden inom analys och data, vi hör dem överallt. Men vad betyder de egentligen för dig? Och för mig? Vi tycks prata samma språk, men ändå går budskapet inte alltid fram.

Senaste året har varit en stor utmaning för oss alla, många har fått anpassa sig, tänka om och göra nytt. Inte minst när det gäller den dagliga kommunikationen och insikten att data och analys nu är viktigare än någonsin.

Vi vet alla att IT, data och verksamheten i övrigt är helt beroende av varandra. Ändå har allt för få en förståelse och klar bild av olika avdelningars funktion och behov. Vi talar olika språk. Hur för man sin talan till en kollega eller en VD? Är det någon skillnad i hur vi utrycker oss? Är kommunikation alltid densamma, oavsett mottagare? Hur omvandlar man en organisation till att bli mer analys och datadriven verksamhet.

Hur kan man på ett kommunikativt sätt förmedla analysens värde till olika roller inom organisationen? Vi kommer under detta webinar ge input och exempel på hur man praktiskt bygger upp de grundläggande modellerna och byggstenarna för att först kunna förstå var företaget befinner sig idag kring analytisk mognad och hur man förbereder för nästa steg. Föreläsaren kommer ge konkret input på hur hon blev spindeln i nätet mellan, IT, data och affären och skapade en datadriven organisation.

ICA Banken är en svensk fullsortimentsbank som startades 2002, och ägs av detalhandelskedjan ICA AB, och erbjuder finansiella tjänster.

SAS Institute är ledande på beslutsstöd med avancerad analys. SAS Institute, även världens största privatägda mjukvaruföretag inom analys med en årlig omsättning på drygt 20 miljarder kronor, har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla verktyg och metoder som låter stora organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och inte minst att skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt gjort 90 000 kundinstallationer, bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer.


Huvudföreläsare

Bild huvudföreläsare

Frida Thomasson

Frida Thomasson har en bakgrund som analytiker men jobbar nu som Customer Value Specialist på ICA Banken sedan 2,5 år tillbaka, där hon är operativt ansvarig för CRM-arbetet på banken.

Datum & tid:

Datum: 3 februari 2021
Tid: 9.00–10.00
Digitalt mingel från 8.45

Plats:

Microsoft Teams

Pris exkl moms:

Gratis för medlemmar i SWEDMA

Gratis för övriga

Sista anmälningsdag:

1 februari 2021

Övrigt:

Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan person. Se även Villkor för anmälan till SWEDMAs arrangemang.

Till anmälanBli medlem