11 juni 2024

Vi välkomnar Goodfeed som ny medlem i SWEDMA! 

Goodfeed har utvecklat en banbrytande plattform som gör det enklare för företag att skapa och vårda hållbara relationer både med sina kunder och internt med sina team. Genom deras innovativa lösningar hjälper de sina kunder att öka sin försäljning samtidigt som de minskar risken för att tappa kunder. Goodfeed blir en viktig del av sina kunders löpande kvalitetsarbete och säkerställer att deras affärer blomstrar.

Plattformen bygger på modellen “Retrospektiv”, vilket är ett kraftfullt sätt att följa upp och utvärdera samarbeten och relationer. Genom att kombinera denna modell med datadrivna insikter från forskningsbaserade KPI:er, ger Goodfeed sina kunder möjligheten att kontinuerligt förbättra sitt arbetssätt och maximera sina resultat.

Vi är så glada att Goodfeed fattat det kloka beslutet att gå med i SWEDMA. Som vanligt har vi ställt ett par frågor till Goodfeed:s grundare Andrea Rylander och Henrik Nordling: 

Berätta om er! Vad motiverade er att bli en del av vår gemenskap?

Vi startade Goodfeed med målet att hjälpa bolag att bygga starkare relationer med sina kunder och för att komma ifrån förlegade interna arbetssätt. Vi såg ett behov av att man på ett mer transparent sätt öppnar upp möjligheten att lyssna på sina kunder. Vad tycker egentligen kunden om oss som samarbetspartner – vad fungerar/fungerar inte och hur löser vi det innan det är för sent. Vi drivs av att få fler att jobba mer hållbart OCH lönsamt. Att vara en del av SWEDMA känns naturligt för att kunna både vara med och påverka men också lyssna in vad som sker i branschen.

Varje medlem har unika förväntningar på sitt medlemskap. Vilka är era?

Vi värdesätter att få lära oss av andra medlemmar men också dela med oss av vår expertis för en mer hållbar bransch. Det finns en otrolig kraft i samarbeten mellan bolag med gemensamma mål.

Vad anser ni är det mest värdefulla med vårt arbete och samarbete inom SWEDMA?

Hur SWEDMA arbetar med att stötta bolag för att kunna upprätthålla hög kvalitet och seriositet inom branschen. Ett särskilt initiativ som vi inspireras av är CommToAct för – för att öka medvetenheten om social hållbarhet i arbetslivet.

Grundarna Henrik Nordling och Andréa Rylander.

Alla artiklar