18 april 2024

Vi på SWEDMA är glada över att välkomna Beet som ny medlem!

Beet, en del av Root Digital Group, är känd för att hjälpa sina kunder att uppnå lönsam digital tillväxt genom insiktsdriven digital marknadsföring. Med över 10 års erfarenhet har Beet etablerat sig som en pålitlig och dedikerad partner till sina kunder. Det sammansvetsade teamet består av totalt 60 kollegor, inklusive strateger, analytiker och kanalspecialister, som alla strävar efter långsiktiga och givande samarbeten. För att boka ett möte kan man kontakta Beet på deras hemsida www.beet.se, där de erbjuder möten både online och på kontoren i Stockholm, Malmö eller Piteå. Vi på SWEDMA har ställt några frågor till Beet om deras motiv för att bli en del av vår gemenskap och deras förväntningar på medlemskapet.

Berätta om er! Vad motiverade er att bli en del av vår gemenskapVi på Beet hjälper våra kunder nå lönsam digital tillväxt genom insiktsdriven digital marknadsföring. För att uppnå detta krävs bra beslutsunderlag där datadriven marknadsföring är en självklar del av vår vardag. Ständigt förnyad teknik ger stora möjligheter men ställer också krav på ansvarsfullhet när det kommer till datahantering. Detta är av stor vikt för oss och våra kunder. Genom att vara med i SWEDMA ser vi möjlighet att vara en aktiv part i den dialogen och driva våra kunders intressen.

Varje medlem har unika förväntningar på sitt medlemskap. Vilka är era?Vår förhoppning är att vi kommer till ett sammanhang med en öppen dialog där vi kan vara en aktiv part att förbättra det svenska ekosystemet för datadriven marknadsföring till förmån för våra kunder.

Vad anser ni är det mest värdefulla med vårt arbete och samarbete inom SWEDMA? De frågor som SWEDMA fokuserar på är av stor vikt för alla i vår bransch. Att det finns en plattform där vi gemensamt kan diskutera dessa frågor och sätta standarder för hur vi förhåller oss till- och påverkar rådande marknadsförutsättningar är mycket värdefullt.

Varmt välkomna Beet till SWEDMA-familjen!

Alla artiklar