06 december 2022

När det gäller försäljning av personuppgifter så finns det inget generellt förbud mot det. Det framgår till exempel av artikel 14 i GDPR som anger den information som ska lämnas till den registrerade i de fall då personuppgifterna kommer från någon annan än den registrerade. Här inkluderas till exempel information om källan. Artikeln hade inte varit aktuell om det funnits ett generellt förbud mot försäljning av personuppgifter.

I början av 2022 prövade näringslivets självreglering NIX-nämnden frågan om ett giltigt samtycke i samband med s.k. leadsinsamling.

Läs hela nyhetsbrevet här

Alla artiklar