Utgivningsbevis

Om man har ett utgivningsbevis innebär det att man har rätt att publicera sin databas enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Som ägare av en databas kan man säkra grundlagsskydd för sina databaser genom att ansöka om ett utgivningsbevis, även känt som frivilligt grundlagsskydd. För att få ett utgivningsbevis måste man få godkänt av Mediemyndigheten, tidigare känd som Myndigheten för press, radio och tv. Man ansöker hos myndigheten och om man får godkänt utfärdas ett bevis. För att kunna ansöka krävs det att det finns en utgivare av databasen och att överföringarna sker från Sverige.

Vanligtvis är utgivningsbevisen giltiga i tio år och det finns inga specifika krav på innehållet eller syftet med verksamheten för att man ska kunna ansöka om utgivningsbevis. Med ett utgivningsbevis blir det svårare för privatpersoner att förhindra att deras personuppgifter görs tillgängliga. Det beror på att Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har begränsade möjligheter att få webbplatser med utgivningsbevis att ta bort information om privatpersoner om man anmäler en webbplats eller databas.