• Event
 • / Utbildning: Skapa affärsmöjligheter och arbeta datadrivet med LinkedIn & Social Selling

Utbildning: Skapa affärsmöjligheter och arbeta datadrivet med LinkedIn & Social Selling

Datum: 21 jan
Tid: kl 9.00–11.30

Rätt digital strategi och närvaro handlar om att generera affärsmöjligheter genom att på ett professionellt sätt skapa förtroende, närvaro och Top of Mind mot direkta beslutsfattare.

Börja bygga ditt digitala varumärke redan nu mot rätt beslutsfattare och rätt verksamhet för att sedan njuta av affärsmöjligheter.

Utbildningen fokuserar på hur du på ett framgångsrikt använder LinkedIn som digital B2B plattform.

Känner du igen dig?

 • Svårt att få till affärsdialoger med rätt beslutsfattare?
 • Svårt att bygga förtroende och ”Top of Mind” hos rätt beslutsfattare?
 • Svag eller otydlig LinkedIn-visibilitet?
 • Svårt att öka kundbasen?

Ditt resultat!

 • Fler kundmöten & affärsdialoger.
 • Ett starkare digitalt varumärke.
 • Bättre långsiktigt förtroende och närvaro hos din målgrupp.
 • Ökad kundbas.

Huvudföreläsare

WEFIND är ett Sälj- & Marknadsbolag som skapar ett långsiktigt värde och kompetens i verksamheter som vill ha ett ökat fokus på att generera affärer via nya kunder.
Vi hjälper våra kunder att skapa närvaro, förtroende och top of mind mot våra kunders målgrupper via sociala B2B plattformar.

Bild huvudföreläsare

Patrik Gyllhamn

WEFIND ägs och drivs av Patrik Gyllhamn. Verksamheten utgår från Göteborg men har kunder och samarbetspartners över hela landet.


Innehåll

Del 1 – Skapa ett bestående förtroende, närvaro och top of mind

1.) Genomgång och analys av din LinkedIn-visibilitet via din LinkedIn-profil
Syfte : Skapa ett professionellt och tydligt första intryck mot din specifika målgrupp/beslutsfattare. Viktigt att det konkret framgår vilket värde, tjänster och kompetens du erbjuder.

2.) Utbildning avseende huvudkomponenterna när det gäller att skapa ett långsiktigt förtroende och närvaro mot utvald målgrupp.

 • DO’s & Dont´s avseende varumärkesbyggnad via LinkedIn.
 • Genomgång av Do’s & Dont´s avsende content samt innebörden av värdebaserad content.
 • Genomgång av Do’s & Dont´s avseende digitala actions på LinkedIn med fokus på att få mer digitala interaktioner på ditt content.
 • Genomgång av DO’s & Dont´s när det gäller Linkedins algoritmer.
 • Så skapar ni ett teamarbetet när det gäller ert varumärkesbyggande på LinkedIn. Fördela det gemensamma arbetet (för er som jobbar med gemensamma erbjudanden).

Syfte: Förstärka ert förtroende och den digitala närvaron mot utvald målgrupp och individer samt skapa förutsättningar för ”digitala triggers” som används för att påbörja affärsdialoger.

Del 2 – Digital Prospektering
3.) Metodiken omkring Digital Prospektering med LinkedIn Sales Navigator – När, Hur och Varför.

 • Så skapar du prospektlistor baserade på din målgrupp: Företag/Bransch/Storlek/Beslutsfattare/Titlar etc.
 • Målgruppsanalys baserat på din önskade målgrupp via Linkedins databas.
 • Hantera och bevaka när respektive prospekt skall och bör får nästkommande budskap.
 • Så styr du den personliga dialogen med potentiella kunder via Sales Navigator. Kontaktbudskap – Presentationsbudskap – Synergibudskap

Syfte: Parallellt med arbetet i Del 1 påbörja professionella dialoger med potentiella kunder med målsättningen att skapa konkreta affärsdialoger.

Datum & tid:

Datum: 21 jan

Tid: kl 9.00–11.30

Plats:

Digitalt via Microsoft Teams

Ingår:

Kursmaterial

Pris exkl moms:

2495 kr för medlemmar i SWEDMA

3495 kr för övriga

Sista anmälningsdag:

14 januari

Övrigt:

Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan person. Se även Villkor för anmälan till SWEDMAs arrangemang.

Till anmälanBli medlem