• Event
  • / Utbildning: Självledarskap – skapa struktur, handlingskraft och välmående in i 2021

Utbildning: Självledarskap – skapa struktur, handlingskraft och välmående in i 2021

Datum: 24 feb
Tid: 9.00–16.00

Det ställs ett ständigt ökat krav på individer att själva skapa motivation och fokus för ökat resultat och välmående. Med pågående pandemi har arbetsplatsen förändrats för många. Denna förändring ställer krav på hur vi leder oss själva. Vi behöver driva vår egen motivation, vår egen effektivitet och hitta nya sätt att mötas och samverka både internt såväl med samarbetspartners och kunder. Men hur gör man?

I den här kursen varvas teori och inspiration med att du får aktivt arbeta med dina egna mål och planer. Vi applicerar verktyg och strukturerade metoder för att öka din förmåga att nå resultat och må bra.

Med utgångspunkt från senaste hjärnforskningen och hjärnans principer ökas din förmåga att leda dig själv hjärnsmart. Vi arbetar igenom de tre viktiga ledarkompetenserna som är avgörande för att lyckas med självledarskap: Målorientering, Vanor & Tankevanor, Tidshantering.


Föreläsare

Bild huvudföreläsare

Anna Landegren

Anna Landegren har mångårig chefserfarenhet inom telecom, IT och bygg. Hon är ingenjör och skådespelare och har byggt starka team som presterar över förväntan och gått på en del lärbara nitar. Idag är hon ledarutvecklare på Nya Ledarskapet och delar med sig av erfarenheter och kunskaper inom ett av ledarskapets viktigaste områden: självledarskap

Bild huvudföreläsare

Malin Jonsson

Malin Jonsson är licensierad ledarutvecklare i Nya Ledarskapet och Diplomerad ICF coach. Hon har 20 års ledarerfarenhet från snabbväxande organisationer både internationellt och i Sverige inom telekomindustrin. Hon är civilingenjör och har en MBA inom strategisk affärsutveckling från Warwick i UK. Tillväxt driver hon fortfarande nu som styrelseordförande i ett snabbväxande noterat bolag.


Innehåll

Upplägg:

Heldagskurs 9.00-16.00 där teori, reflektion och praktiskt arbete varvas.
Förberedelsearbete där du med hjälp av ett material får reflektera kring ditt nuläge i ditt självledarskap
Ett individuellt coachingmöte efter kursdagen där du får stöd i frågor du har kring ditt personliga ledarskap.

Målet med kursen:

Med utgångspunkt från ditt nuläge lär du dig strukturerade metoder för hur du arbetar med mål och hur du hittar motivation hos dig och andra.
Förbättra strukturen för din tidsplanering så att du jobbar hjärnsmart.
Se över dina prioriteringar och säkra att du lägger din tid på det som skapar resultat.
Hitta din handlingskraft och motivation för året.
Lär dig om din vanor och tankevanor – hjälper dem dig eller stjälper dem dig? Vilka goda vanor skall du fortsätta med? Några nya du behöver etablera?
Få verktyg som ger dig möjlighet till reflektion och uppföljning under året.

Datum & tid:

Datum: 24 feb

Tid: 9.00–16.00

Plats:

Digitalt via Microsoft Teams

Ingår:

Kursmaterial

Pris exkl moms:

8900 kr för medlemmar i SWEDMA

9900 kr för övriga

Sista anmälningsdag:

17 februari

Övrigt:

Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan person. Se även Villkor för anmälan till SWEDMAs arrangemang.

Till anmälanBli medlem