01 juni 2022

Som en seriös marknadsaktör och företrädare för branschen för datadriven marknadsföring har SWEDMA tagit fram Svensk Branschkod för integritetsskydd vid marknadsföring

Branschkoden ska ge vägledning för integritetsskydd vid marknadsföring och behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål utifrån de krav som ställs. Branschkoden ska vidare främja en enhetlig tillämpning av dessa regler. Branschkoden utgör god affärssed i Sverige.

För efterlevnaden av Branschkoden svarar NIX-nämnden.

Ta del av den här

Alla artiklar