06 maj 2024

Trygghet vid delning av persondata: ett svenskt perspektiv

I en värld där digitaliseringen är alltmer närvarande är det högst relevant att förstå hur människor hanterar och skyddar sin personliga information. Vi skrev nyligen en artikel om en kanadensisk studie, utförd av Canadian Marketing Association (CMA), som visar att i Kanada är transparens hos företag en nyckelfaktor för att öka privatpersoners vilja att dela med sig av sina personuppgifter.

Studien visar att tre fjärdedelar av kanadensarna känner sig mer bekväma med att dela sina personuppgifter om det finns tydlig information om hur deras data används och möjlighet att justera sina preferenser. Men hur ser det ut i Sverige? 

I Sverige har inga specifika studier utförts som fokuserar på hur företagens transparens påverkar människors trygghet vid delning av personuppgifter. Däremot visar en studie från Internetstiftelsen att de flesta svenskar begränsar sin internetanvändning av integritetsskäl. Studien ger insikt i svenskarnas allmänna inställning till integritet vid användning av digitala plattformar och hur de anpassar sitt beteende för att skydda sin integritet. Det vanligaste sättet att skydda integriteten på internet är genom att undvika vissa sociala plattformar eller begränsa tillgången till personuppgifter för vissa appar. Demografiska faktorer påverkar hur mycket data man delar och hur man begränsar sitt användande. Män tenderar att vara mer återhållsamma med att dela sin data och undvika vissa appar, medan kvinnor är mindre restriktiva när det gäller användning av sociala medier och det de delar där. Kvinnor upplever oftare tekniska hinder och känner sig mer osäkra online jämfört med män.

Bland de yngsta åldersgrupperna är det vanligt att man aktivt begränsar delning av persondata för att undvika riktad reklam och är generellt mer medveten om integritetsskydd. Äldre internetanvändare tenderar att vara mindre oroade över vilken information de delar online, mycket på grund av att de ser sig själva som mindre intressanta mål för reklam. De äldre  är mer oroade för hot som hackare och bedrägerier.

Även om vi bara kan spekulera om hur ökad transparens skulle påverka svenskarnas villighet att dela personuppgifter, så är det tydligt att både Sverige och Kanada har en stark medvetenhet kring integritetsfrågor och datadelning på internet. Genom att företag tar ansvar och hanterar integritetsfrågor på ett ansvarsfullt sätt kan de inte bara bygga förtroende och starka relationer med sina kunder, utan också möta deras förväntningar på integritetsskydd online. Det är en princip som sträcker sig över nationsgränserna.

Alla artiklar