19 juni 2024

SWEDMA var värdar för DMA-dagarna!

I år fick vi i SWEDMA äran att vara värd för DMA Days (data and marketing association)-dagarna! Ett tvådagarsevent där DMA:s från hela Europa samlades för två inspirerande och produktiva dagar fyllda med workshops, diskussioner och nätverkande. Syftet med denna samling var att främja samarbete, dela kunskap och utforska de senaste trenderna och bästa praxis inom ansvarsfull datadriven marknadsföring.

Dagarna var intensiva och startade med ett möte där vi diskuterade EU-valets påverkan på kommunikation och marknadsföringslandskapet och fick uppdateringar om policyförändringar från Enrico och Natacha från FEDMA. Dagen fortsatte med regulatoriska uppdateringar och initiativ från de olika DMA:s som medverkade, följt av att Annie Lindmark från Vinnova och Christina Lagerstedt från RISE som hade två inspirerande gästföreläsningar. Dag två hade vi en strategisk session och brainstorming med alla deltagare. Vi avslutade med en intressant föreläsning om ansvarstagande och etisk AI-styrning inom dataskydd och integritet av Hilary Wandall från Dun & Bradstreet.

Förutom ovan blickade vi framåt kring hur utvecklingen i Europa kommer att påverka branschen. Här är några höjdpunkter från dagarna, inklusive uppdateringar och omvärldsbevakning:

AI Act får direkta konsekvenser för marknadsföringssektorn – Det är nog få som har missat att EU jobbat på och kommit ut med en AI akt. Men hur påverkar den datadrivna marknadsföringsbranschen? Här är några punkter att ha i beaktning:

  • Artikel 5(1)a förbjuder AI-system från att medvetet manipulera människors beteende, vilket innebär att system som försöker påverka hur vi tänker och agerar inte är tillåtna.
  • Artikel 50 kräver att det tydligt informeras när människor interagerar med AI-system eller AI-genererat innehåll, såsom chatbots eller deepfakes.
  • Det diskuterades även hur vi DMA:s ska vägleda och positionera oss kring ämnet

ICC-koden har reviderats – Den reviderade ICC-koden för reklam och marknadskommunikation har genomgått en revision för att modernisera och förtydliga riktlinjerna inom branschen. Här följer några punkter kring hur den nya moderna koden skiljer sig från den föregående:

  • Tydligare regler för användningen av algoritmer och AI i marknadskommunikation.
  • Strängare bestämmelser mot korruption, hatretorik och desinformation för att bekämpa skadligt innehåll.
  • Skärpta krav på ärlighet och transparens för miljöreklam och miljövänliga påståenden.
  • Specifika riktlinjer för influencer-marketing och hantering av influencer-samarbeten.
  • Strängare normer för marknadsföring riktad till barn, tonåringar och minderåriga.
  • Tydligare definitioner och distinktioner mellan “Data-Driven Marketing”, “Direct Marketing” och “Digital Marketing Communications”.

Viktiga GDPR-beslut som skett i närtid – Här är en sammanfattning av betydande beslut gällande GDPR som skett under den senaste tiden hos olika dataskyddsmyndigheter runtom i Europa:

Belgiska dataskyddsmyndigheten (DPA) och bankens användning av personuppgifter – Den belgiska dataskyddsmyndigheten avslog ett klagomål mot en bank som använde kunders personuppgifter för att skapa personliga rabatter. Klagomålet hävdade att uppgifterna användes för andra ändamål än vad de samlades in för, utan korrekt samtycke. Myndigheten höll med om att det nya ändamålet inte var tydligt från början, men ansåg att användningen var minimal, följde GDPR, och att banken hade informerat kunderna väl och respekterat deras rätt att invända.

Court of Justice of the European Union (CJEU) – EU-domstolens generaladvokat betonade hur viktigt det är att begränsa både tiden och typen av personuppgifter som används för riktad reklam, enligt principen om dataminimering. Han förklarade också när känsliga uppgifter, som en persons sexuella läggning nämnd under en paneldiskussion, kan anses vara offentliga. Domstolen klargjorde att strikta villkor måste uppfyllas för att sådana uppgifter ska anses vara offentliga, med både objektiva och subjektiva bedömningar. Även om ett sådant uttalande kan anses offentligt, innebär det inte att uppgifterna får användas för personlig reklam.

Österrikisk domstol och samtycke till cookies – Förvaltningsdomstolen beslutade att en pop-up som dyker upp och kräver att användare godkänner spårningscookies, även om de först sagt nej, ändå utgör giltigt samtycke. Den österrikiska dataskyddsmyndigheten (DPA) ansåg att denna praxis bröt mot GDPR eftersom samtycket inte var frivilligt, och de beordrade webbplatsen att ändra sin cookie-banner. Domstolen höll dock inte med om detta och påpekade att användarna hade alternativ för att komma åt innehållet och att samtycket var en del av ett avtalsvillkor för att använda tjänsterna. Domstolen underströk även att den ansvariga för personuppgifter inte hade en dominerande position på marknaden, vilket innebar att användarnas valfrihet inte påverkades oproportionerligt. Därför ogiltigförklarade domstolen DPA beslut, och detta beslut har nu överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

Det har varit fantastiska och lärorika dagar, och vi ser fram emot att fortsätta utveckla och arbeta tillsammans för ansvarsfull datadriven marknadsföring. Tack till alla deltagare och föreläsare som gjorde detta möjligt!

Alla artiklar