05 maj 2020

Swedma Certifiering för integritetsskydd vid marknadsföring

Vi lever i en tid där tillgången till data är central för många företag. Både i Coronatider och i vanliga tider. Kunder och konsumenter efterfrågar såväl personliga som skräddarsydda lösningar samtidigt som det finns en oro hos enskilda konsumenter för vad som händer med deras personuppgifter. För att möta den risken finns ett behov hos företagen att på ett enkelt sätt kunna visa för besökare och potentiella kunder att de hanterar data på tryggt och ansvarsfullt sätt.

Därför lanserar SWEDMA, som branschorganisation och oberoende part, nu certifieringen Trygg Data – en garanti för trygg datahantering. Syftet är att du som företag genom certifiering från oberoende part kan visa att du hanterar data ansvarsfullt och att kunder och konsumenter kan känna sig trygga med dig som företag.

Läs mer och ANSÖK här: https://www.swedma.se/trygg-data/

Alla artiklar