10 oktober 2022

Digital Services Act är en av EU:s mest banbrytande horisontella regleringar och Jozef Síkela, industri- och handelsminister i Tjeckien är övertygad om att den har potential att bli “gold standards” för andra tillsynsmyndigheter i världen. Genom att sätta nya standarder för en säkrare och mer ansvarsfull onlinemiljö, markerar DSA början på en ny relation mellan online plattformar och användare och tillsynsmyndigheter i och utanför EU.

DSA definierar tydligt ansvar och ansvar för leverantörer av förmedlingstjänster, såsom sociala medier, online marknadsplatser, mycket stora online plattformar (VLOPs) och mycket stora online sökmotorer (VLOSEs). Reglerna är asymmetriskt utformade, vilket innebär att större förmedlingstjänster med betydande samhällspåverkan (VLOPs och VLOSEs) omfattas av strängare regler.

läs hela artikeln

Alla artiklar