20 mars 2024

CRM- och MarTechbyrån Oculos är först ut i Norden med att lansera en egenutvecklad lojalitetsplattform. Lojalitet och fokus på sina existerande kunder är redan idag en viktig strategi för många företag, men vi tror att det i ännu högre grad kommer vara grundläggande för att företag ska lyckas i framtiden.

Mycket pekar på att lojalitetsprogram och kundklubb har kommit för att stanna när företag skiftar fokus från att enbart se till antal nya kunder till att lägga allt större vikt på att behålla sina kunder, stärka lojalitet och varumärkeskännedom. Internationella rapporter visar på att implementeringen av ett lojalitetsprogram eller kundklubb ofta ger flera gånger mer i avkastning än vad det kostar. Det ligger till grund för utvecklingen av Trigg Loyalty, en plattform som ger kunden kontroll över hur de vill driva sit lojalitetsarbete. Trigg Loyalty innehåller de vanligaste mekanismerna som en kundklubb eller lojalitetsprogram är byggt på, såsom klippkort, rabatter och gamification.

– Att ha ett lojalitetsprogram eller kundklubb på plats påverkar företagets omsättning då ökar chansen att kunden handlar oftare hos företaget, samtidigt som värdecheckar och bonuspoäng är mekanismer som gärna leder till större köp. Kunddata ger också företagen värdefulla insikter som går att använda operativt i anpassad och personlig kommunikation – vilket i sin tur leder till nöjdare kunder. Men det bästa med Trigg är att det är så enkelt att använda med ett riktigt snyggt användargränssnitt, säger Annika Grumert Klang VD för Oculos Sverige.

Lojalitetsprogram och kundklubb handlar till stor del om att samla in relevant data som företag och annonsörer kan använda för att skapa bättre kommunikation och marknadsföring till sina kunder. Det kan leda till ökad försäljning och större lojalitet till varumärket, men det behövs bra teknologi för att samla och aggregera all data. All data som samlas in genom Trigg kommer att lagras i Norge, och företag kan vara trygga i att allt sker i enlighet med rådande GDPR lagstiftning och att kunddata inte kommer att delas med andra parter.

– Rätt användning av kunddata är den röda tråden för oss, säger Toralf Waaktaar-Slokvik, VD på Oculos i Norge.

Företaget är idag specialister på kundklubb och personlig kundkommunikation och stärker i och med lanseringen av den Nordiska lojalitetsplattformen Trigg upp sitt tech-fokus. Med starka ägare i Ahead Group som är en del av Allerkoncernen har bolaget stora förhoppningar om stark tillväxt och värdeskapande hos sina kunder.

-Vi har följt stora internationella aktörer som tagit in tiotals miljoner i finansiering för att utveckla liknande plattformar, och bestämde oss för att ta fram en egen lösning för att möta upp de behov vi ser här på den Nordiska marknaden. Många lösningar som finns är alldeles för komplexa och dyra och passar inte alla – Trigg passar de flesta företag utan en massa tillpassningar. Målet med Trigg att enkelt kunna passa in plattformen i företagets existerande värdekedja och integrera Trigg med övriga MarTech-system, säger Toralf Waaktaar-Slokvik, VD på Oculos i Norge.

Läs mer https://triggloyalty.se/

Alla artiklar