29 juni 2021

SWEDMA har tillsammans med KONTAKTA under arbetat fram uppdatering av etiska riktlinjer för försäljning och marknadsföring via telefon.

Uppdateringarna är gjorda utifrån nu gällande lagstiftning samt har redovisats i utredningen om utökat konsumentskydd och utvärdering av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning.

De uppdaterade etiska reglerna innebär i stort att de anpassats till skriftlighetskravet vid telefonförsäljning. Därutöver så anges att inspelningar ska ske och att dessa ska sparas i sex månader något som följer praxis från NIX-nämnden. Detta är för att eventuella klagomål ska kunna utredas av nämnden eller tillsynsmyndigheten.

Här hittar du de nya etiska riktlinjerna

Alla artiklar