• Event
 • / NY utbildning: Lär dig analysera och äga dina marknadsinvesteringar

NY utbildning: Lär dig analysera och äga dina marknadsinvesteringar

Datum: 23 okt

Tid: 9.00–15.00, frukost finns från 8.30

En utbildning både för dig som arbetar inhouse och för dig som arbetar tillsammans med partners!

Denna utbildning vänder sig till dig som vill lära dig mer om att arbeta insiktsbaserat och systematiskt för att öka effekten av dina marknadsinvesteringar. Du kommer få verktyg för att aktivt driva din inhouse-avdelning såväl som dina partners, dvs reklam- och mediabyråer.

Många företag följer idag endast upp sina marknadsaktiviteter i form av räckvidd och frekvens i målgruppen. Få följer upp på faktiska finansiella effekter av kommunikationen. Det kan bero på att 94 procent av CMOs upplever att det är svårt att påvisa effekten av marknadsföring på försäljningen. En annan vanlig fallgrop är att man följer upp de kortsiktiga effekterna utan att ta hänsyn till de långsiktiga effekterna på försäljningen. 


Huvudföreläsare

Bild huvudföreläsare

Cajsa Wirén

Cajsa Wirén är senior analytiker och specialiserad på varumärkes- och kommunikationsanalys på undersöknings- och data scienceföretag Nepa. Cajsa leder utvecklingen av Nepas erbjudande och arbetar med flera av Nordens största varumärken i syfte att maximera effekten av deras kommunikation baserat på konsumentinsikt.

Bild huvudföreläsare

Lars Pahlman

Lars Pahlman är senior advisor inom varumärkes- och kommunikationsutveckling på Nepa och arbetar med flera ledande nordiska och globala varumärken i deras strävan efter att arbeta konsument- och kundcentrerat.


Innehåll

Under dagen kommer vi att visa på sätt att använda olika datakällor, analysmetoder och arbetssätt för att skapa maximal effekt av investeringar i marknadsföring. Konkret är vårt mål att du går ifrån den här dagen med gedigna insikter kring vilka verktyg som finns för att förstå:

 • vilken effekt kommunikationen har på försäljning i olika branscher, både på lång och kort sikt.
 • vilka mediekanaler som är bra på att driva försäljning vs. bygga varumärke.
 • vikten av att använda en kombination av taktisk respektive varumärkesdrivande kommunikation för att maximera försäljning och varumärkesutveckling.
 • hur man kontinuerligt kan följa upp lång- och kortsiktiga effekter av sina och konkurrenters marknadsaktiviteter.
 • hur man systematiskt kan utvärdera och förbättra innehållet i kommunikationen.

Agenda

 1. Intro – Övergripande marknadsbild
  Var är vi idag? Vilka utmaningar möter vi varje dag?
  Vilka verktyg har vi för att utvärdera och öka effektiviteten av vår kommunikation?
 2. Gruppaktivitet: Vilka är marknadsavdelningens största utmaningar just nu – 94 % av CMOs upplever att de inte kan inte visa effekterna av marknadsföringen på försäljning.
 3. Verktyg för att mäta kommunikationseffektivitet – Del 1
  Tracking – Hur bedömer vi vad som är bra kommunikation utifrån ett effektperspektiv?
  Erbjudande – Vilka erbjudanden skall vi fokusera på för att maximera effekten av kommunikationen?
  Kampanjmätningar – Hur skapar vi effektiva budskap och kommunikation?
 4. Gruppaktivitet: Ska fokus ligga på taktisk kommunikation eller på varumärkesbyggande kommunikation? –> Över 50 % av alla CMOs säger att varumärke åter ska bli huvudfokus i kommunikationen.
 5. Verktyg för att mäta kommunikationseffektivitet – Del 2
  Ekonometriska modellering av försäljning – Hur påverkar taktisk och strategisk varumärkeskommunikation försäljning?
 6. Summering: 360 graders förståelse av kommunikationseffekten – Sammanfattning av konkreta nästa steg för att verkligen skapa skillnad på sista raden.
 7. Avslutande diskussion.
Datum & tid:

Datum: 23 okt

Tid: 9.00–15.00, frukost finns från 8.30

Plats:

SWEDMA, Klara Östra Kyrkogata 2 B i Stockholm

Pris exkl moms:

6 995 kr för medlemmar i SWEDMA

7 995 kr för övriga

Sista anmälningsdag:

16 oktober

Mat & dryck:

Frukost och lunch ingår.

Övrigt:

Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan person. Se även Villkor för anmälan till SWEDMAs arrangemang.

Till anmälan
Bli medlem