18 april 2024

Ny kanadensisk studie: Transparens hos företag är avgörande när privatpersoner ska dela personuppgifter

Ny forskning från Canadian Marketing Association (CMA) visar att tre fjärdedelar av kanadensarna känner sig mer bekväma med att dela sina personuppgifter med företag för marknadsföringsändamål om det finns transparens kring hur deras data används. Det är också viktigt att det finns möjlighet att de i efterhand kan justera sina preferenser kring användningen av datan.

“Kanadensare förväntar sig att organisationer intuitivt levererar de produkter och tjänster de behöver och vill ha. De kräver snabbare, bättre och mer relevant information från företag för att hjälpa dem fatta informerade köpbeslut,” sa Sara Clodman, Chief Public Affairs & Governance Officer, CMA. Hon fortsätter: “Ansvarsfull användning av data för att anpassa upplevelser är nyckeln till att erbjuda värde och kostnadsbesparingar för konsumenterna och för att uppfylla deras allt mer sofistikerade förväntningar.”

53% av de som svarade i studien oroar sig för att den personliga data de delar kommer missbrukas av illvilliga aktörer. Endast 5% var oroade för att den information de delar skulle användas för att rikta annonser och erbjudanden till dem av företag/organisationer som de gett sitt samtycke till. 

CMA tror att en starkare integritetslag skulle göra kanadensare mer positiva till att dela personlig information, särskilt en lag som fastställer följande krav, båda vilka förekommer i det föreslagna Consumer Privacy Protection Act (CPPA):

  • Högre böter för företag som inte följer reglerna. 
  • Fler krav på tydlig och begriplig information så att konsumenterna bättre kan förstå hur deras data hanteras.

Medan uppdaterade integritetslagar är avgörande, fann Canadian Marketing Association:s forskning att majoriteten av kanadensarna (92%) tror att individer själva har en stor del av ansvaret för att skydda sin integritet. Under förra hösten uppmanade Canadian Marketing Association (CMA) kanadensiska politiker till ett antagande av Consumer Privacy Protection Act (CPPA), för att modernisera konsumentskyddet för integritet och säkerställa:

  • En mer riktad och effektiv metod för att skydda minderårigas personuppgifter
  • En meningsfull samtyckesmodell för att bättre bekämpa samtyckesutmattning.
  • En ram för avidentifierad och anonymiserad data som inte överdrivet begränsar dess fördelar.

Enligt Canadian Marketing Association är akten högst nödvändig för att modernisera konsumenters skydd och samtidigt bädda för att företag ska känna sig säkrare vid användning av persondata. De tror att verkställandet av akten skulle göra det möjligt för små och medelstora kanadensiska företag att konkurrera på den globala marknaden. Läs hela artikeln här.

Alla artiklar