10 juni 2024

Microsofts 365 Education ifrågasätts av NOYB: Kritik och klagomål om dataskydd

Under pandemin blev digitala utbildningsprogram mycket populära när skolorna övergick till distansundervisning och elever började studera online i större utsträckning. Det som tidigare till stor del varit analogt blev digitalt i en rasande fart. Nu väcks blickarna mot Microsoft och deras sätt att hantera personuppgifter på sin utbildningsplattform Microsoft 365 Education. 

Microsoft anklagas för att överföra ansvaret för barns personuppgifter till skolor som saknar kompetens och tid att hantera dem. De som uppmärksammat det hela är intresseorganisationen NOYB som lämnat in två klagomål till Österrikes dataskyddsmyndighet. Klagomålen gäller Microsofts onlineutbildningsprogram och är de senaste i en serie anklagelser från konkurrenter och aktivister mot den amerikanska teknikjätten. NOYB riktar sin kritik mot Microsofts 365 Education-svit, som omfattar program som Word, Excel, Microsoft Teams, PowerPoint och Outlook.

I sitt första klagomål hävdar NOYB att Microsoft undviker sitt ansvar som datakontrollant enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Enligt GDPR ska Microsoft hantera användarnas personuppgifter på ett visst sätt, men de lägger istället ansvaret på skolorna att se till att personuppgifterna hanteras korrekt enligt GDPR. 

“Microsoft har all viktig information om dataskyddsprocessen i sin programvara, men pekar finger åt skolorna när det handlar om att utöva rättigheter. Skolorna har ingen möjlighet att följa transparens- och informationskraven.” säger NOYB:s jurist Maartje de Graaf i ett uttalande. “Detta är inget annat än ett försök att skjuta ansvaret för barns data så långt bort från Microsoft som möjligt,” tillägger hon.

NOYB hävdar att när skolbarn ville använda sina GDPR-rättigheter, sa Microsoft att skolorna var ansvariga för datan (datakontrollanter), trots att skolorna inte har någon kontroll över Microsofts system. NOYB anser att Microsoft har brutit mot flera GDPR-regler och tycket att den österrikiska dataskyddsmyndigheten ska bötfälla företaget. De påpekar att överträdelserna påverkar alla elever och lärare som använder Microsoft 365 Education i Österrike, inklusive många minderåriga.

Felix Mikolasch, dataskyddsjurist på NOYB, kommenterar också fallet: “Vår analys av datatrafiken är mycket oroande. Microsoft 365 Education verkar spåra användare oavsett deras ålder. Denna praxis kommer sannolikt att påverka hundratusentals elever och studenter i EU och EES. Myndigheterna bör agera och tillämpa minderårigas rättigheter.”

Det NOYB vill är att dataskyddsmyndigheten i Österrike undersöker klagomålen samt vilka personuppgifter om barn som Microsoft 365 Education hanterar. Hittar man överträdelser enligt GDPR så bör böter ges ut. 

Alla artiklar