MarTech

MarTech, även känt som marknadsteknik, inkluderar en rad teknologier och plattformar som används inom marknadsföring. Under begreppet MarTech finns allt från verktyg för att skapa och genomföra kampanjer till att mäta deras resultat, både online och offline. Så som det ser ut idag inom marknadsföring så är teknologi avgörande. Nästan alla marknadsföringsaktiviteter görs med hjälp av olika digitala verktyg. Så, i praktiken kan man säga att marknadsföring och teknik går hand i hand – det ena kan inte existera utan det andra.Vissa använder begreppet martech ännu bredare och inkluderar även verktyg som används av säljavdelningar och för reklam

Precis som marknadsföring och reklam skiljer sig, är termerna “MarTech” och “AdTech”, för reklamteknik, inte utbytbara. Den viktigaste skillnaden är att AdTech bara används för att påverka köpbeteende genom främjade erbjudanden, medan MarTech används för att faktiskt skapa, köra och hantera kampanjer och andra marknadsföringsinsatser.

Mer specifikt är AdTech ett samlingsbegrepp för reklamtaktiker och hanteringsverktyg som efterfrågesidor (DSP:er), utbudssidor (SSP:er) och annonsutbyten. Det är mer fokuserat på teknik som direkt för kampanjer ut i världen. MarTech, å andra sidan, beskriver användningen av kundrelationhanterings (CRM)-programvara, verktyg för hantering av sociala medier, e-postmarknadsföringslösningar och mer. Det omfattar en bredare variation av tekniklösningar som marknadsförare använder genom hela den digitala marknadsföringsprocessen.