• Event
  • / Hur du gör för att behålla fler medlemmar

Hur du gör för att behålla fler medlemmar

Datum: 18 mar

Tid: 9.00–10.00

Alla organisationer är i behov av aktiva och engagerade medlemmar som stannar så länge som möjligt. Många aktiva medlemmar innebär att organisationen vinner legitimitet och har möjligheten att fortsätta utveckla verksamheten för att nå sina målsättningar.

Trots det har många organisationer utmaningar med att behålla, vårda och utveckla medlemmar. Varför är det så? Vilka är de mest kritiska faserna och hur kan man utveckla arbetet?


Huvudföreläsare

Bild huvudföreläsare

Patrik Orsucci

Patrik Orsucci är VD och konsult på StreamStone Relations och har över 20 års erfarenhet av olika uppdrag kopplat till kund- och medlemsutveckling för såväl organisationer som företag inom näringslivet. StreamStone Relations hjälper primärt organisationer att utveckla och behålla medlemmar eller givare genom att utveckla medlemsresan. Filosofin är att förändring och utveckling av medlemsresan bygger på att sätta kunden i centrum och få de tre nyckelkomponenterna organisation, kommunikation och teknik att samspela.

Bild huvudföreläsare

Calle Sundström

Calle Sundström är VD på Inyan som specialiserat sig på dialogmetodik för de som möter medlemmar och kunder. Inyan har bl.a. utvecklat en metodik som får många som vill säga upp sitt medlemskap att i stället självmant vilja stanna kvar som baseras på beteendevetenskap och beprövade beteendemodeller.


Innehåll

Vi delar med oss av metoder och konkreta exempel för att utveckla de mest kritiska faserna under medlemskapet. Du kommer att få ta del av:

  • Hur man kan bygga en medlemsresa som gör att medlemmar aktiverar sig och vill vara kvar.
  • Hur vi behöver kommunicera om medlemmen ändå hör av sig och vill avsluta sitt medlemskap.

Seminariet är primärt riktat till dig som arbetar inom organisationsvärlden varifrån våra exempel också kommer att vara hämtade, men våra metoder är lika användbara för dig som t.ex. arbetar med CRM för en kundklubb eller som har prenumerationsbaserade produkter.

Datum & tid:

Datum: 18 mar

Tid: 9.00–10.00

Plats:

Webinar

Pris exkl moms:

Gratis för medlemmar i SWEDMA

995 kr för övriga

Övrigt för icke medlem

No show-avgift 300 kr för medlemmar, full deltagaravgift för övriga.

Övrigt:

Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan person. Se även Villkor för anmälan till SWEDMAs arrangemang.

Till anmälan
Bli medlem