• Event
  • / EXTRA Webinar: Privacy Update angående Google Analytics

EXTRA Webinar: Privacy Update angående Google Analytics

Datum: 29 augusti 2023
Tid: 12:00-13:00

Extrainsatt lunchwebinar med anledning av att IMY publicerat beslut mot fyra företag som rör deras användning av Google Analytics. IMY utfärdar sanktionsavgift mot två av bolagen. Ett av bolagen har på eget initiativ nyligen slutat använda statistikverktyget medan IMY förelägger övriga tre att också sluta använda det.

IMY anser i sina granskningar att de uppgifter som överförs till USA via Googles statistikverktyg är personuppgifter eftersom uppgifterna kan sammankopplas med övriga unika uppgifter som överförs. Myndigheten anser även att de tekniska skyddsåtgärder som bolagen har vidtagit inte är tillräckliga för att säkerställa en skyddsnivå som i huvudsak motsvarar den som garanteras inom EU/EES. 

IMYs tolkning går i linje med tidigare beslut från andra länder men i ljuset av ett nyligt avgörande från EU-domstolen kan IMYs tolkning i vissa centrala delar ifrågasättas.

SWEDMAs chefsjurist kommer noga analysera besluten för att, utöver detta extrainsatta webinar, återkomma löpande med mer information till er, våra medlemmar.

Privacy Update vänder sig till dig som veta mer om vad som händer kring de lagar och regler som finns för datadriven kommunikation samt vilka nya lagar som kommer inom området.


Bild huvudföreläsare

Mattias Grundström

Chefsjurist på SWEDMA. Mattias är specialiserad på regler om reklam och marknadsföring och personuppgifter. Mattias har lång och gedigen erfarenhet inom området, bland annat från olika branschorganisationer inom Svenskt Näringsliv. Han har även tidigare varit anställd på Konsumentverket och har representerat Sverige i EU-kommissionens expertgrupp om reklamregler. Mattias ger löpande juridisk rådgivning till våra medlemmar samt håller återkommande uppskattade utbildningar.

Bild huvudföreläsare

Lisa Blom

Head of Industry Relations Northern Europe på Google. Lisa leder Googles branschsamarbeten i Norden och Beneluxregionen och har även ett nära samarbete med branschorgan kring integritet och praktiska implementeringar av ny lagstiftning.

Bild huvudföreläsare

Andrea Chiari

Privacy Specialist på Google. Andrea är en tysk-norsk jurist, hon började som generalist men gick snabbt över till IT och dataskyddsrätt som huvudfokusområde. Hon har arbetat inom den tvärvetenskapliga sfären av Adtech och integritet i mer än 6 år och har varit rådgivande och aktivt följt utvecklingen från både ett annonsörs- och ett leverantörsperspektiv på både nationell och internationell nivå. Nu på Google arbetar hon som integritetsspecialist i Googles team för stora kunders försäljningsdata och mätning i norra Europa. Hon bistår sälj- och kundteam med domänexpertis och ger strategi, konsultation och råd om Googles perspektiv och lösningar.

Datum & tid:

Datum: 29 augusti 2023
Tid: 12:00-13:00

Plats:

Digitalt via Quickchannel

Pris exkl moms:

Gratis för medlemmar i SWEDMA

Gratis för övriga

Övrigt:

Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan person. Se även Villkor för anmälan till SWEDMAs arrangemang.

Till anmälanBli medlem