• Event
  • / Extra föreningsstämma SWEDMA

Extra föreningsstämma SWEDMA

Datum: måndag 14 november 2022
Tid: 13.00-13:30

Välkommen till extra föreningsstämma i Föreningen SWEDMA och SWEDMA Service AB.

Extrastämman sker hos SWEDMA på Klara Östra Kyrkogatan 2B i Stockholm. Du kan antingen vara med på plats eller digitalt. Ange i anmälan om du deltar online via Microsoft Teams eller på plats.

Extrastämman är endast för medlemmar.

AGENDA

  1. Val av stämmoordförande
  2. Val av protokollförare
  3. Fastställande och justering av röstlängd.
  4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut om ändringar i stadgarna, förslag på styrelsemöte 19 november 2022
  7. Övriga frågor
  8. Stämmans avslutande

Bilagor

Förslag om ändring i stadgar

Varmt välkommen!

Datum & tid:

Datum: måndag 14 november 2022
Tid: 13.00-13:30

Plats:

Hos SWEDMA, Klara Östra Kyrkogata 2B, 111 52 Stockholm och digitalt via Teams

Sista anmälningsdag:

11 november

Övrigt:

Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan person. Se även Villkor för anmälan till SWEDMAs arrangemang.

Till anmälanBli medlem