11 juli 2023

10 juli, antog EU kommissionen sitt beslut om lämplighet för EU-U.S. datasekretess.
I beslutet om lämplighet bedömer man att USA säkerställer en adekvat skyddsnivå – jämfört med EU:s – för personuppgifter som överförs från EU till amerikanska företag som deltar i EU-U.S. Datasekretessram.

Ett adekvat beslut är ett av de verktyg som ges enligt GDPR för att överföra personuppgifter från EU till tredjeländer som, enligt kommissionens bedömning nu erbjuder en jämförbar skyddsnivå för personuppgifter som den för EU.

Beslutet trädde i kraft när det antogs den 10 juli.
Kommissionen kommer fortlöpande att övervaka relevant utveckling i USA och regelbundet se över beslutet om lämplighet.

Den första översynen kommer att äga rum inom ett år och beroende på resultatet, kommer kommissionen, i samråd med EU:s medlemsstater och dataskyddsmyndigheter, att besluta om periodiciteten för framtida granskningar, som kommer att äga rum minst vart fjärde år.

Beslut om lämplighet kan anpassas eller till och med dras tillbaka i händelse av utveckling som påverkar skyddsnivån i tredjelandet.

Läs mer om beslutet här

Alla artiklar