DSA Transparency Database

DSA Transparency Database är en del av Digital Services Act (DSA), en föreslagen lagstiftning från Europeiska kommissionen som vill reglera digitala tjänster och plattformar för att främja användarnas rättigheter och skydda dem online. Transparency Database är en centraliserad databas som föreslås inrättas inom ramen för DSA.

Transparency Database är avsedd att fungera som en offentlig register där digitala tjänsteleverantörer, som till exempel sociala medieplattformar och online-marknadsföringsföretag, måste registrera sig och lämna uppgifter om sin verksamhet och användaravtal. Detta inkluderar information om algoritmer som används för att rangordna och visa innehåll, regler och processer för innehållsmoderation, samt annan relevant information om tjänsternas funktion och användarvillkor.

Syftet med Transparency Database är att öka insynen och ansvarsskyldigheten för digitala tjänsteleverantörer genom att ge allmänheten och tillsynsmyndigheter tillgång till information om hur digitala tjänster fungerar och hur de hanterar användardata och innehåll. Detta kan hjälpa till att bekämpa desinformation, missbruk och olagligt innehåll online, samtidigt som det säkerställer användarnas rättigheter och skyddar deras integritet och säkerhet på nätet.