08 mars 2021

Dagens Opinion intervjuar SWEDMAs vd Malin Anglert:

Trygg och säkert användning av data i kommunikation högt på agendan hos Swedma i vår, berättar branschorganisationens vd Malin Anglert.

Swedma har två huvudsakliga frågor högst på agendan under våren. Det ena är att hjälpa sina medlemmar att använda sin data på ett tryggt och säkert sätt i sin kommunikation. Det andra är att säkerställa att branschen fortsatt kan arbeta ansvarsfullt med riktad och datadriven marknadsföring, enligt Malin Anglert.

– Det gör vi bland genom att arbeta med e-privacy där EU nu tagit första klivet mot att besluta en ny förordning. Här arbetar vi såväl nationellt som med vår europeiska organisation FEDMA, säger hon.

Swedma ska även delta i utredningen kring utvidgat konsumentskydd som bland annat arbetat med en utvärdering av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning.

– Det är nu beslutat att utredningen är förlängd och framflyttad till efter sommaren.

Swedma har precis lanserat en ny hemsida.

– Där ska våra medlemmar lättare kunna hitta relevant information.

Inom utbildningssegmentet har Swedma genomfört en ny utbildning inom social selling.

– Vi fortsätter också med våra populära utbildningar ADMA (aktoriserad data/marketing ansvarig) och CRM-diplomatutbildning för att kompetensstärka branschen.

I april står Swedma som svensk partner till årets Echo Awards, där det delas ut priser för datadriven marknadsföring.

– I år blir det en digital prisutdelning och gala. Flera medlemmar i Swedma har arbetat med att bedöma bidrag i årets Echo Awards och de har också medverkat i internationella jurymöten.

Vilka är de viktigaste sakerna eller frågorna ni ska jobba med?
– Vi ser att när det personliga mötet är pausat är efterfrågan på den datadrivna och riktade kommunikationen än större. Och vad man kan och bör göra, det är frågor som vi dagligen hjälper alla våra medlemmar med. Vi lanserade förra året en certifiering kring data i marknadsföring och försäljning, Trygg Data och det är en av de viktigast sakerna vi jobbar med förutom den dagliga rådgivningen och hjälpa företagen att arbeta rätt.

Swedma har tre fokusområden, opinion, rådgivning och engagemang.

– Vi vidareutvecklar ständigt vårt medlemserbjudande från våra fokusområden. Ett exempel är att vi engagerar många fler medlemmar nu när alla medlemsaktiviteter är digitala och alla medlemmar i hela Sverige lättare kan deltaga på aktiviteter. Många medlemmar söker kompetensförstärkning och rådgivning kring hur man skall och bör arbeta datadrivet, både våra utbildningar och vår juristtjänst är mycket uppskattad och populära.

Hur gick 2020 för er ekonomiskt jämfört med 2019?
– Vi fick ett antal nya medlemmar förra året men vi har också en del medlemmar som har begränsad verksamhet på grund Corona eller inte finns kvar. Våra utbildningar och seminarier ställde vi snabbt om till digitalt och kunde därmed fortsätta att locka deltagare. Trots utmaningar som alla har under pandemin så kunde vi med hjälp av minskade kostnader och snabb omställning göra ett resultat som blev lite bättre än 2019.

Hur många medlemmar har ni?
– Vi har cirka 245 medlemmar i hela ekosystemet av datadriven marknadsföring.

Hur ska ni utveckla er affär?
– Vi utvecklar ständigt vårt medlemserbjudande och ser att efterfrågan på att få hjälp att arbeta ansvarfullt är efterfrågad. Vi har bland annat tagit fram ny branschkod för Integritetsskydd vid marknadsföring och lanserat certifiering Trygg Data. Vi vet ju att IMY (tidigare Datainspektionen) kommer göra mer inspektioner och utdela fler sanktionsavgifter och därför är det extra viktigt att alla företag har kunskap att göra rätt hur de arbetar med personuppgifter i sin marknadsföring och försäljning, säger Malin Anglert.

Läs intervjun på Dagens Opinion

Alla artiklar