• Event
  • / Nyhet! CRM & Loyalty Basic

Nyhet! CRM & Loyalty Basic

Datum: 28 september 2023
Tid: 08:30-12:30

CRM och kundutvecklingsarbete får en allt viktigare roll då kundupplevelse och kundlojalitet följs upp på högsta nivå och idag ses som centrala konkurrensfaktorer. Digitalisering, nya kanaler/omnikanal, ny teknik driver på utvecklingen och ger marknadsföraren nya möjligheter, men svårighetsgraden ökar också.

Denna halvdagskurs ger dig ökad insikt, inspiration och många nya tips på hur du bäst driver ett strategiskt kundutvecklingsarbete som genomsyrar hela organisationen. Och vad som krävs för att du ska lyckas och ligga i framkant.

INNEHÅLL

Allt ifrån strategier och kundflödesanalyser till hur du konkret driver ett arbete där du verkligen går från data till action via insikt! Vi kommer helt enkelt svara på VARFÖR, VAD OCH HUR?  Exempel på vad vi går igenom:

  • Målsättning och nyckeltal för att kunna följa CRM-/kundutvecklingsarbetet
  • Analys av kundflöden, CLV, kundportföljens värde
  • Definitioner och nya begrepp inom CRM 
  • Kundlivscykel och hantering av kunderna i de olika kundfaserna
  • Kundutvecklingsbudgeten får företag att gå från produkt- till kundfokus
  • Marketing Automation, hur du går mot digital och automatiserad 1:1 marketing 
  • Genomgång av vilka delar som krävs, till exempel data och teknik, segmentering, prediktiv analys 
  • Konkreta exempel från olika branscher, företag och koncept (ex. kundlojalitetsprogram)
  • Extern utblick – trender och nyheter inom datadriven marknadsföring 

För vem

Kursen riktar sig till dig utan eller med viss erfarenhet av CRM som vill få inspiration och konkreta verktyg för att utveckla värdet på dina kunder.

Det här får du med dig

Du får med dig metoder för hur du följer upp och räknar på ert kundutvecklingsarbete. Du har färdigheter av flera centrala delar inom CRM. Sätta nyckeltal, räkna på värdet av era kunder i de olika segmenten för att kunna göra prediktiva analyser.

Vi belyser även trenderna inom datadriven marknadsföring och vad du bör satsa på för att få mest värde av era insatser.

PROGRAM

08.30 Samling med morgonfika.

08.45 Introduktion till framgångsrik kundutveckling och CRM.

09.45 Kaffepaus

10.00 Introduktion till Fyrpelarmodellen, ett ramverk för framgångsrik kundutveckling.

10.30 Vad krävs för ett lyckat CRM-arbete? Att använda modellen i praktiken.

12.00 Sammanfattning och avslutning


Föreläsare

Bild huvudföreläsare

Staffan Elinder

Staffan Elinder är en flitigt använd och uppskattad lärare/föreläsare i såväl Sverige som internationellt. Genom sitt nytänkande inom kundutveckling har Staffan varit inkopplad på flertalet av de mer framgångsrika lojalitetsprogrammen med belöningssystem: T ex Volvo Personvagnar, IKEA, Canon, Statoil, Mexx International, m fl. Staffan är utbildningsansvarig och huvudlärare på utbildningen.

Bild huvudföreläsare

Ernst Fehr

Fisk & Co BI & CRM

Datum & tid:

Datum: 28 september 2023
Tid: 08:30-12:30

Plats:

Hos SWEDMA, Klara Östra Kyrkogata 2B, 111 52 Stockholm

Ingår:

Frukost och fika

Pris exkl moms:

3750 kr för medlemmar i SWEDMA

7500 kr för övriga

Sista anmälningsdag:

22 september 2023

Övrigt:

Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan person. Se även Villkor för anmälan till SWEDMAs arrangemang.

Till anmälanBli medlem