17 juni 2020

Corona – Sjukdomen som drabbar både människor och företag

SWEDMA har skickat ut en enkät för att ta pulsen på läget för våra medlemmar så här efter den minst sagt annorlunda Coronavåren. Och slutsatserna är tydliga. På kort tid har mycket förändrats för våra medlemmar.

61% av SWEDMA:s medlemmar har påverkats negativt av Corona. 45% har korttidspermitterat personal och hela 60% behöver eller tror sig kanske behöva stöd från staten även i höst. Corona har slagit hårt mot bolag som jobbar med datadriven marknadsföring, men ändå upplevs det datadrivna arbetssättet som en av krisens vinnare. 61% säger sig behöva mer data för att förstå sina kunder och nästan 50% har fått ett större, permanent behov av att arbeta med datadriven marknadsföring.

Kraftigt ekonomiskt bakslag

Det är ingen rolig läsning att ta del hur många av våra medlemmar som har det tuffare nu. Hela 61% av enkätsvaren talade om ett försämrat ekonomiskt läge och 60% behöver eller tror sig behöva stöd till hösten. Endast 9% upplevde att verksamheten hade fått sig en skjuts av pandemin. Över 80% har aktivt dragit ned på kostnaderna i sin organisation.
Som en följd av den ekonomiska påfrestningen har 45% kortidspermitterat personal. Vi kan tydligt konstatera att coronavåren har slagit hårt mot branschen samtidigt ser vi också ett tydligt förändringsfokus i och med att hela 75% har kommit igång med att förändra erbjudanden och innovera versamheten.

Arbetssätt förändras permanent

Corona har tvingat fram ett nytt, digitaliserat arbetssätt när stora delar av personalstyrkor började arbeta hemifrån och denna digitalisering är här för att stanna. 72% av respondenterna har jobbat hemifrån och nästan 80% säger att man tror att hälften av de resor som gjordes innan Corona kommer kan komma att förvandlas till digitala möten.

Men det är inte bara var man arbetar som har förändrats. Även hur har påverkats. Behov av att kommunicera med kunder på nya sätt har uppstått och över 50% befinner sig i en ny eller delvis ny konkurrenssituation.

Datadrivet för framtiden

Samtidigt som digitaliseringen slår igenom fullt ut, så ökar även behovet av data hos medlemmarna. 61% säger sig behöva mer data för att förstå sina kunder nästan 50% har fått ett större, permanent behov av att arbeta med datadriven marknadsföring.

Slutsatser

Så här sammanfattar en av våra respondenter läget: ”Digitaliseringen har fått en skjuts och fler och fler verksamheter som inte inkluderar en digital plattform får det svårt. Vi minskar både vårt dagliga, korta- och även vårt längre resande, vilket i bästa fall kan skapa en känsla av mer tid.

Digitala plattformar för distansarbete är tidens melodi. Retail/handel kommer ske ännu mer digitalt och affärslokaler kommer att användas på ett annorlunda sätt. Mer av showroom och upplevelse i den mån den fysiska handeln överlever. Aktörer som inte kan anpassa sig till det digitala kommer försvinna och nya aktörer komma fram.”

Samtidigt ser vi här på SWEDMA ett fortsatt tydligt, ökat behov av datadriven marknadsföring. Det är en möjlighet för oss alla. Vi vill gärna fortsätta dialogen med er medlemmar och kommer fortsätta ställa frågor, men vi är dessutom väldigt tacksamma om du som har något på hjärtat hör av dig till oss och berättar om dina farhågor, spaningar eller önskemål på oss. Du når oss lättast på direkt@swedma.se samt hittar information på vår hemsida www.swedma.se

 

Fördjupning från en av SWEDMAs medlemmar

Bisnode’s Corona Index
Utbrottet av Covid-19 fortsätter att påverka världen. Bisnode har stora mängder realtidsdata som kan berätta mer om det svenska affärsklimatet och hur samhället påverkas. Hur många företag går i konkurs och försätts i rekonstruktion? Hur många anställda påverkas? Ökar eller minskar antalet betalningsanmärkningar? För att i realtid kunna se hur affärsklimatet utvecklas och följa statistiken på dessa frågor har de skapat Bisnode’s Corona Index som är helt kostnadsfritt att ta del av. Läs mer >>

Bisnode Studio
Vill du även ha mer kunskaper om att göra affärer i kristider, hur du hittar nya kunder eller hur du kan bli bättre på att jobba datadrivet finns en serie avsnitt om just detta. Läs mer >>

Alla artiklar