Bild till annons

Chef Stora gåvor | Hjärnfonden

Vill du som vi sätta hjärnan på agendan - sök nu!

I rollen som Chef Stora gåvor får du en central position i Hjärnfondens pågående tillväxt- och förändringsresa. Du ansvarar för intäkter från Hjärnfondens donators- och filantropiprogram, testamentsgåvor, företagssamarbeten och stora omärkta gåvor. I linje med Hjärnfondens övergripande mål och visioner tar du fram strategiska vägval tillsammans med andra intäktsansvariga i organisationen. För att nå intäktsmålen har du många externa kontakt- och samarbetsytor, främst med stora givare. Du coachar, leder, planerar och utvecklar avdelningen som idag har en medarbetare men förväntas växa. Din avdelning arbetar nära kollegorna inom alla avdelningar för att säkerställa professionalitet och enhetlighet, samt komplettera varandra i interna som externa sammanhang. Du ingår i Hjärnfondens ledningsgrupp, rapporterar till Generalsekreteraren och är placerad i Hjärnfondens nyrenoverade hjärnsmarta kontor i Gamla Stan, Stockholm.

Läs mer härInförandedatum: 2022-10-10Senaste ansökningsdatum: 2022-10-30