Bild till annons

Projektledare till SOS Barnbyars familjestärkande program | SOS Barnbyar

Projektledare till SOS Barnbyars familjestärkande program

Tillsammans med Erling Person stiftelsen kraftsamlar vi mot utanförskap Som projektledare hos oss har du ett övergripande ansvar för att projektleda arbetet med att ta fram och pilota ett preventivt systematiskt och riktat familjestärkande program för familjer i risk. Preventivt arbete för barn och unga är av avgörande betydelse för att säkra en socialt hållbar samhällsutveckling. Samhällsnyttan av ett sådant preventivt arbete är betydande och sträcker sig över tid, med målet att skapa en samhällelig miljö där fler familjer stärks för att uppfylla barns rätt till en trygg uppväxt och förhindra familjesplittring, och där unga ges verktyg att bli självständiga individer med trygga och stabila relationer.

Läs mer härInförandedatum: 2024-01-23Senaste ansökningsdatum: 2024-02-20