Bild till annons

Kommunikatör | Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund söker en erfaren kommunikatör

Anhörigas Riksförbund söker en erfaren kommunikatör för att fylla en central roll i vår organisation. I denna position ansvarar du för planering och utgivningen av vår medlemstidning, Vi Anhöriga, som publiceras fyra gånger per år, samt för vårt regelbundna nyhetsutskick, Förbundsnytt. Du ansvarar för intern och extern kommunikation. Dessutom kommer du att leda våra informationskampanjer och ansvara för vår närvaro i sociala medier, främst på Facebook, Instagram och LinkedIn. Din roll innefattar också att stödja våra medlemsföreningar i kommunikationsrelaterade frågor samt att hantera företagskontakter och annonsförsäljning. Tillsammans med vår administratör har du det övergripande ansvaret för vår webbplats och dess innehåll.

Läs mer härInförandedatum: 2024-04-11Senaste ansökningsdatum: 2024-04-26