26 januari 2021

År 2020 var för oss alla ett annorlunda år och det vi vet med säkerhet om 2021 är att det också blir ett annorlunda år.

Vi på Swedma fortsätter så klart att träffa alla er medlemmar och nätverk i olika digitala former vilket var mycket uppskattat under förra året. Vi ser att när det personliga mötet är pausat är behovet av riktad och datadriven kommunikation än större liksom att kommunicera på ett ansvarsfullt sätt till sina kunder eller potentiella kunder. Vi kommer under första kvartalet fokusera lite extra på att hjälpa fler medlemmar med Trygg Data, vår nya certifiering som vi lanserade förra året. Där ditt företag får en oberoende genomgång för attt visa att ni hanterar data tryggt i er marknadsföring och försäljning.

Det pågår många regelförändringar och initiativ kring hur man får kontakta kunder och prospects samt lagra sin data. Vilket kan sammanfattas med att det är viktigare än någonsin att ha tillgång till egen data. Det ställer i sin tur krav på att man har koll på sin data samt använder den ansvarsfullt.

 

 

 

 

Alla artiklar